1.
Beňová D, Settey T, Slávik R, Gnap J. SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU. PC [Internet]. 26. duben 2019 [citován 8. květen 2021];14(1):6-13. Dostupné z: https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/392