https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/gateway/plugin/AnnouncementFeedGatewayPlugin/atom Perner's Contacts: Oznámení 2020-09-22T10:47:32+02:00 Open Journal Systems <p>Perner's Contacts je elektronický recenzovaný časopis Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice, Česká republika. Časopis vychází od roku 2006 a zde jsou publikovány původní vědecké a referátové práce psané v českém, slovenském a anglickém jazyce. V současné době je časopis vydáván dvakrát ročně – v červnu a v prosinci. Časopis je určen k publikování širokého spektra originálních výzkumných a přehledových článků o aktuálních problémech v dopravě a souvisejících vědních disciplínách.</p>