English version
 

 

POŠTA, TELEKOMUNIKÁCIE A ELEKTRONICKÝ OBCHOD
elektronický časopis Katedry spojov, FPEDaS, ŽU v Žiline
generic

Železničná doprava a logistika
elektronický odborný časopis o železničnej doprave, preprave, logistike a manažmente

KRÍZOVÝ MANAŽEMENT
vedecko-odborný časopis fakulty špeciálneho inženierstva ŽU v Žiline
obal

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ V TEORII A PRAXI
Elektronický odborný časopis o konstrukci a provozu zdvihacích, manipulačních a transportních zařízení a dopravních prostředků

Rada pro výzkum a vývoj

http://www.vyzkum.cz