NÁVRH OPTIMALIZÁCIE PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ÚSEKU PREŠOV - BARDEJOV

Autoři

  • Jaroslava Dečmanová
  • Robert Tiško

Klíčová slova:

autobusová linka, optimalizácia osobnej dopravy, preprava cestujúcich

Abstrakt

Tento článok popisuje návrh optimalizácie osobnej prepravy na úseku Prešov – Bardejov. Cieľom optimalizácie je efektívnejšie využívanie prepravnej kapacity a tým zníženie prevádzkových nákladov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] SUROVEC, P.: Technológia hromadnej osobnej dopravy (cestná a mestská doprava).
Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 1999. 136 s. ISBN 80-7100-586-X.
[2] GNAP, J.: Optimalizácia mestskej a regionálnej pravidelnej autobusovej dopravy
[online]. [cit. 2009-06-28]. Dostupné na internete:
<http://kcmd.uniza.sk/pedagog/gnap/dokumenty/optimalizaciaMHD.pdf >

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Dečmanová, J., & Tiško, R. (2009). NÁVRH OPTIMALIZÁCIE PRÍMESTSKEJ AUTOBUSOVEJ DOPRAVY NA ÚSEKU PREŠOV - BARDEJOV. Perner’s Contacts, 4(2), 6–12. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1115

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)