Zaměření časopisu

Perner's Contacts je elektronický recenzovaný časopis Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice, Česká republika. Časopis vychází od roku 2006 a jsou zde publikovány původní vědecké a přehledové práce psané v českém, slovenském a anglickém jazyce. V současné době je časopis vydáván dvakrát ročně – v červnu a v prosinci. Časopis je určen k publikování širokého spektra originálních výzkumných a přehledových článků o aktuálních problémech v dopravě a souvisejících vědních disciplínách.

Hlavními tématy jsou nové směry a znalosti v následujících oblastech:

 • Ekonomika a management v dopravě
 • Logistika
 • Technologie pro přepravu cestujících a nákladu
 • Počítačové inženýrství v dopravě
 • Bezpečnost provozu
 • Doprava a životního prostředí
 • Elektrotechnika a elektronika v dopravě
 • Elektromobilita
 • Dopravní prostředky – konstrukce, provoz, diagnostika a údržba
 • Paliva, maziva a technické kapaliny
 • Inženýrská mechanika a materiálové vědy
 • Dopravní infrastruktura
 • Dopravní stavitelství
 • Aplikovaná informatika v dopravě
 • Inženýrské vzdělávání

Časopis Perner's Contacts uznává otevřený přístup, a proto je obsah časopisu volně dostupný pod licencí Creative Commons. Autorům s publikováním příspěvků v Perner's Contacts nevznikají žádné poplatky za zveřejnění, zpracování a ani jiné poplatky. Časopis má nastaven standardní proces dvojí recenze, jejíž úspěšné dokončení je předpokladem pro publikování příspěvku.

Pro dlouhodobou archivaci využívá Perner's Contacts systémy LOCKSS a CLOCKSS.