Recenzní řízení

Perner‘s Contacts je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Dopravní fakultou Jana Pernera, Univerzity Pardubice. Časopis vychází elektronicky dvakrát ročně (v červnu a v prosinci) a publikuje vědecké práce a přehledové články psané v českém, slovenském a anglickém jazyce.

Příspěvky, které nesplňují požadavky původního vědeckého výzkumu, přehledového článku, a nebo nesplňují tematické zaměření časopisu, nebudou přijaty. Rovněž budou zamítnuty příspěvky, které nejsou připraveny podle pokynů pro autory.

Všechna příchozí podání jsou kontrolována antiplagiátorským programem Turnitin. Každý příspěvek prochází jednostranně anonymním recenzním řízením, tj. je recenzován dvěma nezávislými recenzenty. Formulář pro recenzenta je k dispozici zde.

Recenzenti hodnotí příspěvek po obsahové i formální stránce - recenzní posudek obsahuje shrnutí komentářů pro autora (autory). Recenzent doporučuje editorovi jednu z následujících možností:

  • přijmout článek k publikování,
  • přijmout článek s drobnými revizemi,
  • přijmout článek s významnými revizemi,
  • odmítnout článek.

V elektronickém časopise jsou publikovány články, které získají dvě kladné recenze. Po rozhodnutí o přijetí článku je autor povinen provést úpravy označené recenzentem. Drobné a nevýznamné opravy redakční povahy může redakční rada provést bez účasti autora. Všichni recenzenti mají právo článek před zveřejněním znovu ověřit. Články přijaté k publikování nepodléhají jazykové korektuře.

šablona (docx)