Open Access

Perner's Contacts je open access časopis, jehož obsah je (od roku 2020) v souladu s Budapešťskou iniciativou volně dostupný bez omezení komukoliv.

Autoři odesláním příspěvku souhlasí s jeho publikováním v časopise Perner's Contacts pod licencí Creative Commons CC-BY 4.0. Autorská práva zůstávají autorům.