QUALITY COMPARISON OF TWO OPTICAL FLOW ESTIMATION METHODS

Autoři

  • Zdeněk Šilar
  • Martin Dobrovolný

Klíčová slova:

Optical flow, thresholding, mathematical morphology, mean squared error (MSE), background estimation, Matlab

Abstrakt

The content of the article is a quality comparison of two optical flow estimation methods. The comparison was always performed after a modification of the optical flow by thresholding and consequently after the morphological operation. The criterion MSE was chosen for the result quality check and the tool Matlab was used.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ŠILAR, Z., DOBROVOLNÝ, M. Comparison of Two Optical Flow Estimation Methods Using Matlab. Pilsen: International Conference on Applied Electronics, 2011. ISBN 978-80-7043-987-6.
(2) HLAVÁČ, V., SEDLÁČEK, M. Zpracování signálů a obrazů. 2. přeprac. vyd. Praha: ČVUT, 2007, 255 s. ISBN 978-80-01-03110-0.
(3) OTSU, N. A Threshold Selection Metod from Gray-Level Histograms. IEEE Transactions on Systeme. 1979, č. 9.
(4) SERRA, J. Image Analysis and Mathematical Morphology. London: Academic Press, 1982.
(5) DENNIS, D., WACKERLY, D. Mathematical statistics with applications. 7. ed. Belmont, CA: Thomson, 2008. ISBN 04-953-8508-5.

Stahování

Publikováno

2012-07-13

Jak citovat

Šilar, Z. ., & Dobrovolný, M. . (2012). QUALITY COMPARISON OF TWO OPTICAL FLOW ESTIMATION METHODS. Perner’s Contacts, 7(2), 135–141. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1219

Číslo

Sekce

Články
Share |