NÁVRH PARAMETRŮ LOGISTICKÝCH CENTER, DIMENZOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ

Autoři

  • Václav Cempírek

Klíčová slova:

logistické centrum, paleta, regál, vysokozdvižný vozík, produktivita práce

Abstrakt

Příspěvek se zabývá základními faktory ovlivňujícími logistická zařízení. Především se věnuje problematice vysokozdvižného vozíku, regálovému skladu, paletě jako zakládací jednotce. V závěru uvádí další souvislosti pro využití modality v logistickém centru.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CEMPÍREK, V. Globální zásobování má výhody, ale i rizika. Logistika-Logistika

v mezinárodním obchodu. 2007, 13, č. 6, s. 2. ISSN 1211-0957.

Tisková zpráva Gebrüder Weiss, Vídeň, Praha 27.2.2007.

CEMPÍREK, V. Rakouská evropská logistika, Logistika č. 6/2006, s. 42-43, ISSN 1211-

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Cempírek, V. (2008). NÁVRH PARAMETRŮ LOGISTICKÝCH CENTER, DIMENZOVÁNÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A ZAŘÍZENÍ. Perner’s Contacts, 3(5), 39–43. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1328

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>