UNIVERZÁLNÍ MODEL DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Autoři

  • Petr Cenek

Klíčová slova:

dopravní systémy, modelování, optimalizace, simulace, řízení systémů

Abstrakt

Dopravní systémy jsou zpravidla rozsáhlé, geograficky distribuované systémy. Zahrnují různé druhy dopravy (v našich podmínkách zejména silniční a železniční dopravu, kombinovanou dopravu a vnitropodnikovou resp. mezioperační dopravu). Pro všechny druhy dopravy můžeme řešit úlohy řízení a optimalizace procesů od řízení vozidel a dopravních proudů až po optimalizační úlohy plánování dopravních služeb a řízení provozu na dopravní síti. Model dopravního systému vyžaduje množství vstupních údajů, jejichž pořizování je nákladné a proto je třeba získané údaje dokonale využít. Univerzální model dopravního systému může všestranně využívat vstupní údaje a sloužit pro množství aplikací bez ohledu na zvláštnosti každého druhu dopravy, na rozdíl mezi úrovněmi podrobnosti modelu a na typu řešené úlohy řízení. Vhodným nástrojem pro tvorbu takového modelu je objektově orientované programování používající virtuální metody, polymorfizmus a dědičnost objektů. V příspěvku jsou ukázány zkušenosti z budování univerzálního modelu dopravního systému a souvisejících optimalizačních metod jak z oblasti matematického programování tak z oblasti řízení dynamických procesů a simulace dopravních a logistických systémů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CENEK, P. Vehicle Kinematics and Micro-simulation Models. Journal of Information,

Control and Management Systems, Vol.1, No.1, FRI-ŽU, Žilina, 2003, pp. 7-14.

CENEK, P. The Simulation of Transportation Processes in Logistics. In Proceedings of

IFAC MCPL 2000 Conference, Grenoble, 2000.

JANÁČEK, J. Analysis and Structure Design of Distribution Systems. In Proceedings of

the International Conference „Strategic Management and its Support by Information

Systems“, 1999, pp. 120-124.

JÁNOŠÍKOVÁ, Ľ., SADLOŇ, Ľ., CENEK, J. Model of Intelligent Transportation

Infrastructure. Journal of Information, Control and Management Systems, Vol.1, No.1,

FRI-ŽU, Žilina, 2003, pp. 47-56.

KAVIČKA, A., JÁNOŠÍKOVÁ, Ľ. Models of a Trackage Layout and Estimation of a

Shortest Path. Komunikácie, Scientific Letters of the University of Žilina, No. 2, Žilina,

, pp. 9-21.

KINDLER, E., CHOCHOL, S., PROKOP, K. Systems of Material Flow. International

Journal of General Systems, Vol. 9, 1983, No. 2, pp. 217-224.

KLINGMAN, D., SCHNEIDER, R. S. Microcomputer Based Algorithms for Large

Scale Shortest Path Problems. Discrete applied mathematics and combinatorial

operations research. Vol.13, No.2, 3, 1986.

MAGNANTI, T. L., WONG, R. T. Network and Transportation Planning: Models and

algorithms. Transportation Science, 1984, pp.1-55.

Die Traktrix, eine nicht algebraische Kurve.

http://www.fh-lueneburg/u1/gym03/expo/ jonatur/wisen/mahte/kurven/taktrix.htm.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Cenek, P. (2008). UNIVERZÁLNÍ MODEL DOPRAVNÍHO SYSTÉMU. Perner’s Contacts, 3(5), 44–50. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1330

Číslo

Sekce

Články
Share |