POUŽITÍ KOMERČNÍHO IP-SOLVERU PRO ŘEŠENÍ UMISŤOVACÍCH ÚLOH

Autoři

  • Jaroslav Janáček

Klíčová slova:

Obslužný systém, umisťovací úloha, pokrývací model, alokační model

Abstrakt

V dopravních systémech se setkáváme s úlohou umisťování obslužných středisek tak, aby náklady na obsluhu objektů sítě byly co nejmenší. Obecně jsou tyto úlohy modelovány prostředky celočíselného lineárního programování. To obvykle znamená, že exaktní algoritmus pro úlohy praktického rozsahu vyžaduje pro získání optimálního řešení příliš velkou výpočetní dobu. Přesto však existuje třída umisťovacích úloh, tzv. pokrývací úlohy, které jsou řešitelné i komerčními softwarovými prostředky v krátké době. V tomto příspěvku ukážeme postup, jak umisťovací úlohy převést na úlohy pokrývací. V závěru příspěvku bude publikovaná i krátká výpočetní studie obsahující porovnání výkonnosti komerčního optimalizačního softwaru s exaktní metodou pro daný typ úlohy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ERLENKOTTER, D. A Dual-Based Procedure for Uncapacitated Facility Location.

Operations Research, Vol. 26, No 6, 1978, pp 992-1009.

JANÁČEK, J.: Safety on Roads from View of Emergency System Design. In:Journal of

Information, Control and Management Systems, Vol. 4, No 2/1, 2006, pp. 91-101.

JANÁČEK, J. Vliv způsobu zónování relevantních vzdáleností na kvalitu

aproximativního pokrývacího modelu. In. Sborník příspěvků „Úlohy diskrétní

optimalizace v dopravní praxi-Lokace středisek obsluhy s negativními vlivy na okolí“,

Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice 2008, v tisku.

JANÁČEK, J. Alokační a pokrývací modely návrhu veřejného obslužného systému. In.

Sborník příspěvků „Úlohy diskrétní optimalizace v dopravní praxi-Metody návrhu

veřejných obslužných systémů, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera,

Pardubice 2008, pp 13-25.

JANÁČEK, J. Approximate Covering Models of Location Problems. In: Lecture Notes

in Management Science. Proceedings of the 1st International Conference on Applied

Operational Research-ICAOR ´08, Vol. 1, Sept. 2008, Yerevan, Armenia, pp.53-61,

ISSN 2008-0050.

JANÁČEK J., BUZNA, Ľ. Facility location in distribution systems. EDIS Žilina

University Publisher, Žilina, 142 p., 2007.

JÁNOŠÍKOVÁ, L. Emergency Medical Service Planning. Communications –Scientific

Letters of the University of Žilina, Vol. 9, No 2, 2007, pp 64-68.

TEICHMAN, D. Příspěvek k problematice evakuace obyvatelstva a možnosti využití

matematického modelování při jejím plánování. In: Krízový management, Vol. 7, No 2,

XPRESS-MP Manual “Getting Started”. Dash Associates, Blisworth, UK, 2005, p. 105.

XPRESS-Mosel “User guide”. Dash Associates, Blisworth, 2005, UK, p. 99.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Janáček, J. (2008). POUŽITÍ KOMERČNÍHO IP-SOLVERU PRO ŘEŠENÍ UMISŤOVACÍCH ÚLOH. Perner’s Contacts, 3(5), 119–124. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1351

Číslo

Sekce

Články
Share |