ZAOKRÚHĽOVANIE POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKOV A JEHO VPLYV NA RIEŠENIE LOKAČNEJ ÚLOHY

Autoři

  • Marta Janáčková
  • Alžbeta Szendreyová

Klíčová slova:

lokačná úloha, požiadavky zákazníkov, umiestnenie stredísk

Abstrakt

Návrh distribučného systému možno formulovať a riešiť pomocou úloh matematického programovania. Základný model kapacitne neobmedzenej umiestňovacej úlohy už vieme riešiť aj pre reálne rozsiahle siete v reálnom čase exaktne. Problém môže nastať, ak ku základnej úlohe pridáme ďalšie podmienky. V niektorých prípadoch je možné zapracovať pridané podmienky do modelu tak, aby po úprave mal formálne tvar základnej lokačnej úlohy. Štruktúra vstupných údajov je ale úpravou obyčajne deformovaná. Upravené úlohy je potom teoreticky možné riešiť spomínanými algoritmami, ale na deformovaných údajoch pracujú menej efektívne. Môžu nastať situácie, že na riešenie rozsiahlych úloh je potrebné neúmerne viac času, alebo môže dôjsť k predčasnému ukončeniu algoritmu z dôvodu pretečenia pamäte. Na elimináciu takýchto nedostatkov sme skúsili použiť zaokrúhlenie vstupných údajov. V tomto príspevku sa zaoberáme úpravou požiadaviek zákazníkov pri riešení lokačnej úlohy s predpísaným počtom umiestnení stredísk (p-medián) a jej vplyvom na riešenie.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ERLENKOTTER, D.: A Dual-Based Procedure for Uncapacitated Facility Location.

Operations Research, Vol. 26, No 6, 1978, 992-1009.

JANÁČEK, J.: The Medical Emergency Service System Design. In: Mikulski, J. Advances

in Transport Systems Telematics, Katowice, Publisher Jacek Skalmierski Computer

Studio, 2006, pp 443-449.

JANÁČKOVÁ, M., SZENDREYOVÁ, A.: An Impact of Transportation Network

Topology on Time Consumption of an Exact Algorithm for Distribution System Design.

In: ZESZYTY NAUKOWE, Nr 1691, November 2005, Wydawnictwo politechniky

Šlaskiej, p.175-180, PL.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Janáčková, M., & Szendreyová, A. (2008). ZAOKRÚHĽOVANIE POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKOV A JEHO VPLYV NA RIEŠENIE LOKAČNEJ ÚLOHY. Perner’s Contacts, 3(5), 125–130. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1353

Číslo

Sekce

Články
Share |