NÁVRH PROJEKTU ZAŘÍZENÍ PRO DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ SINLNIČNÍCH VOZIDEL FOTOVOLTAICKÝMI ČLÁNKY

Autoři

  • Michal Jurašek
  • Zdeněk Šustr

Klíčová slova:

emise, environmentální, fotovoltaický článek, palivo pohony, trolejbus

Abstrakt

Holistický pohled na pohony a energetické zdroje - paliva pohonů především silničních vozidel individuální a hromadné dopravy osob a jejich vliv na životní prostředí tj. enviromentální pohled je základem navržené osnovy projektu na využití solární energie získané z fotovoltaických článků. Uvedený pohled změní i metodiku ekonomického hodnocení dopravních prostředků s ohledem na náklady, na budování parkovišť, na léčení chorob způsobovaných emisemi a imisemi pohonů na klasická paliva na bázi fosilních paliv. Preference biopaliv není řešením neboť způsobuje problémy s potravinami a může ovlivnit změnu klimatu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

HADRABA, D. 1988 Mestská hromadná doprava, Alfa-vydavatelstvo technickej

a ekonomickej literatury Bratislava, SNTL nakladatelství technické literatury Praha

PODIVÍN, L. 1999 50 let trolejbusové dopravy v Hradci Králové, Dopravní

vydavatelství Wolf, Ústí nad Labem, 1. vydání 1999.

PORŠ Z.: 2002 Palivové články, Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a. s. Divize jaderné

bezpečnosti a energetiky 2002.

301 Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů ze dne 7. srpna 2001 o schvalování

technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

komunikacích.

TESLA MOTORS (USA). http://www.teslamotors.com/

Tramvaj v Kirnitzschském údolí u Bad Shandau http://www.ceskosaskesvycarsko.

cz/obce/bad-schandau.html 18.11.2008 13:18:11.

Vodík jako alternativní ekologické palivo http://vossost.lit.cz/pk/Vodik.htm. 2005-11-17

:53:44.

COMPARISON OF CONVENTIONAL DIESEL BUS ROUTE, A TROLLEYWAY & A

TRAMWAY http://www.tbus.org.uk/trolleycoach%20economics.xls.2005-07-18

:32:13.

Soubor:Fuell cell.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fuell_cell.jpg 18.11.2008

:11:42.

VÁŇA, J. Motorová biopaliva - obnovitelný zdroj energie

http://stary.biom.cz/mag/18.html 2005-11-17 11:07:52.

SOLLARIS s.r.o. http://www.sollaris.cz/index.php?A=fotovltaicke-elektrarny

11.2008 13:15:03.

Kittel H.: Alternativní motorová paliva http://www.cappo.cz/veletrh2003/kittel.html

-1-24 10:53:59.

MPower Battery Technology Knowledge Base.

http://www.mpoweruk.com/fuel_cells.htm 2005-11-24 10:54:41.

Bartosch R.: AUTOBUSY (NGV) V NĚMECKÝCH ,MĚSTECH

(Dipl. Ing. Roland Bartosch, Augsburg, SRN, roland.bartosch@stawa.de)

http://www.alen.cz/obsahy/2004/stranky/4_06.html 2005-11-26 6:45

Přehled dopravních prostředků pro městkou hromadnou dopravu osob ve světových

městech http://citytransport.info/Electbus.htm#Advan, 2005-11-26 17:35:11.

ŠKODA HOLDING as

http://www.skoda.cz/produkty.asp?Q853A=C0J1P1T1K61ID4932, 2005-11-26

:15:27.

BROWN, K. The Benefits of Clean, Quiet, Emission-Free Transit Service: Promoting

the Trolleybus in Vancouver 18.11.2008 13:16:21.

Information and Materials Package The TBus Group February 2001 Revised and

Updated May 2001 http://vancouver.trolleybus.net 2005-12-16.

Autobusové-motory-Scania-Euro-4-a-Euro-5-9456-10-1 http://www.auto.auto-news.cz/

-12-05 18:00:56 Scania.

Bus portal

http://www.busportal.cz/modules.php?name=article&sid=1334&PHPSESSID=d12f7c1

d3e5035323fb87ac87e527d2#next bus portal 2005-12-05.

Kevin Brown BA MA, Academic Advisor, Faculty of Science, University of Alberta in

Edmonton, Canada. http://www.tbus.org.uk/fuelcell.htm.2005-12-13 16:20:1.

BENEŠ, Štěpán Ctibor: Energetické využití palivových článků. Biom.cz [online]. 2005-

-29 [cit. 2005-12-20]. Dostupné z WWW: <http://biom.cz/index.shtml?x=639172>.

ISSN: 1801-2655.

Autobusy na CNG firmy Karosa

http://www.karosa.cz/main.php?show=city_bus_cng&language=czech 18.11.2008

:22:49.

Hybridní Toyota Prius http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=34820

Historie dopravy v regionu http://www.dpmp.cz/index.php?sekce=6 17. 11. 2008

Palivový článek

http://cs.wikipedia.org/wiki/Palivov%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nek 18.11.2008

:20:23.

[http://www.trolleybus.co.uk/, 19.12.2008 9:31].

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Jurašek, M., & Šustr, Z. (2008). NÁVRH PROJEKTU ZAŘÍZENÍ PRO DOBÍJENÍ AKUMULÁTORŮ SINLNIČNÍCH VOZIDEL FOTOVOLTAICKÝMI ČLÁNKY. Perner’s Contacts, 3(5), 131–140. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1356

Číslo

Sekce

Články
Share |