FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBU DOPRAVNÍHO SYSTÉMU UŽIVATELEM DOPRAVNÍ SLUŽBY

Autoři

  • Jan Kunhart

Klíčová slova:

volba dopravního systému, cena, čas, spolehlivost, plynulost, postoje, komfortnost

Abstrakt

Příspěvek se zabývá rozborem faktorů, které konzument dopravní služby bere v úvahu při posuzování nákladů a užitku z hlediska volby dopravního systému. Uživatel v osobní i nákladní dopravě vnímá a hodnotí především cenu a také dobu přepravy. Vedle ceny a času jsou dalšími uvažovanými faktory spolehlivost, plynulost a komfortnost jednotlivých druhů dopravy v rámci dopravního systému. Rozhodování mohou ovlivnit také pozitivní a negativní subjektivní zkušenosti a postoje samotného uživatele nebo zkušenosti ostatních srovnatelných subjektů. Postoje mají tři složky: kognitivní, afektivní a konativní. V rozhodování je důležitá konsonance mezi postoji uživatele a srovnatelných subjektů, protože oficiální informace v nabídce nebo reklamě, mohou být v rozporu se systémem postojů. V takovém případě uživatel jedná v souladu s konativní složkou tohoto postoje, protože se podvědomě brání kognitivní disonanci.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

MELICHAR, V., JEŽEK, J. Ekonomika dopravního podniku. 3. vyd. Pardubice:

Univerzita Pardubice, 2004. 192 s. ISBN 80-7194-711-3.

STEJSKAL, P. Tarify a ceny. Univerzita Pardubice, 1999. 92 s. ISBN 80-7194-160-3.

KUNHART, J. Negativní postoje k procesu globalizace jako možná hrozba pro železniční

dopravu. In: EURNEX - Žel 2006, Zborník prednášok (3. diel), s. 21-26. Žilina: Žilinská

Univerzita v Žiline, 2006, ISBN 80-8070-551-8.

NAKONEČNÝ, M. Encyklopedie obecné psychologie. Academia. Praha, 1997. 437 s.

ISBN 80-200-0625-7

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Kunhart, J. (2008). FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VOLBU DOPRAVNÍHO SYSTÉMU UŽIVATELEM DOPRAVNÍ SLUŽBY. Perner’s Contacts, 3(5), 190–195. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1372

Číslo

Sekce

Články
Share |