RIEŠENIE ÚLOHY VRCHOLOVÉHO POKRYTIA S RÔZNYMI CENAMI VRCHOLOV

Autoři

  • Vladimír Medviď

Klíčová slova:

maximálna cena, minimálna cena, najvyšší stupeň, najnižší stupeň, vrcholové pokrytie, susedný vrchol, špecifická cena, zbytočný vrchol

Abstrakt

Tento článok predkladá algoritmus heuristického riešenia úlohy vrcholového pokrytia s rôznymi cenami vrcholov. Tento algoritmus pozostáva z dvoch algoritmov. Prvý algoritmus prehľadáva vrcholy od maximálneho stupňa zostupne a cenu vybraného vrcholu porovnáva so súčtom cien susedných vrcholov. Ak je cena vybraného vrcholu menšia nanajvýš rovná súčtu cien susedných vrcholov, potom tento vrchol vložíme do hľadanej minimálnej množiny vrcholov. V opačnom prípade vkladáme do minimálnej množiny susedné vrcholy. Druhý algoritmus je založený na vylučovaní zbytočných vrcholov z minimálnej množiny vrcholov, ktorú sme získali po prvom algoritme.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

GARREY, M.R., JOHNSON, D. Computers and Intractability. A Guide to the Theory of

NP-completes. W.H.Freeman and Co., San Francisco, 1979, pp. 337.

MEDVIĎ, V. Minimalizácia rozmiestňovania kontrolných bodov v komunikačných

sieťach. Zborník 9. medzinárodnej ved. konf., Vysoká škola dopravy a spojov, Strojnícka

fakulta, Žilina 1993.

MEDVIĎ, V. Zovšeobecnená zasiahnutá množina, Acta mathematika 6, Faculty of

Natural sciences, Const. Public., Nitra 2004, 243 – 248 pp.

MEDVIĎ, V. Transcom 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science

Workers in Transport and Telecommunications, Žilina 2005, 95 – 98 pp.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Medviď, V. (2008). RIEŠENIE ÚLOHY VRCHOLOVÉHO POKRYTIA S RÔZNYMI CENAMI VRCHOLOV. Perner’s Contacts, 3(5), 229–233. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1378

Číslo

Sekce

Články
Share |