NĚKOLIK PŘÍSTUPŮ K IDENTIFIKACI KRITICKY DŮLEŽITÝCH ÚSEKŮ NA DOPRAVNÍ SÍTI

Autoři

  • Miroslav Slivoně

Klíčová slova:

spolehlivost dopravní sítě, zranitelnost dopravní sítě

Abstrakt

Článek se zabývá identifikací kriticky důležitých úseků z hlediska zranitelnosti dopravní sítě. Stručně popisuje a porovnává tři možné přístupy k hodnocení důležitosti úseků (Bell, Taylor, Jesenius). Tyto přístupy jsou implementovány ve vytvořeném software, jejich práce je ilustrována na modelovém příkladu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

SLIVONĚ, M. Posuzování spolehlivosti a zranitelnosti dopravních sítí. In 4th

International Scientific Conference „Challenges in Transport and Communication“,

Univerzita Pardubice (2006), ISBN 80-7194-880-2.

D’Este, G. M. D., TAYLOR, M. A. P. Network Vulnerability: An Approach to Reliability

Analysis at the Level of National Strategic Transport Networks, In Proceedings of the 1st

International Symposium on Transport Network Reliability, Oxford (2003), ISBN 0-08-

-2.

DIAL, R. B. A probabilistic multipath traffic assignment model which obviates the need

for path enumerationm, Transporatation Research, 5 (1971).

BELL, M.G.H. Alternatives to Dial’s logit assignment algorithm. Transportation

Research, 29B (1995), ISSN 0191-2615.

VAN VLIET, D. Selected node-pair analysis in Dial’s assignment algorithm.

Transportation research, 15B (1981), ISSN 0191-2615.

SLIVONĚ, M. Zranitelnost dopravní sítě, identifikace slabých míst na dopravní síti. In

Sborník 1. ročníku konference s mezinárodní účastí Dopravní systémy 05‘

Rozvoj,optimalizace a řízení dopravních systémů, Univerzita Pardubice (2005), ISBN 80-

-805-5

JESENIUS, E., PETERSEN, T., MATTSSON, L.G. Importance and Exposure in Road

Network Vulnerability Analysis. Transportation Research Part A: Policy and Practice

(2006).

YANG HAI, LO KA KAN, TANG WILSON H. Travel Time Versus Capacity Reliability

of a Road Network. In Reliability of Transport Networks, Research Studies Press Ltd.

(2000), ISBN 0-86380-260-5.

MOJŽÍŠ, V., SLIVONĚ, M. Determination of Capacity Reliability of a Road Transport

Network. In 4th International Scientific Conference „Challenges in Transport and

Communication“, Univerzita Pardubice (2006), ISBN 80-7194-880-2.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Slivoně, M. . (2008). NĚKOLIK PŘÍSTUPŮ K IDENTIFIKACI KRITICKY DŮLEŽITÝCH ÚSEKŮ NA DOPRAVNÍ SÍTI. Perner’s Contacts, 3(5), 261–275. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1390

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>