NOVÁ PRAVIDLA PRACOVNÍHO REŽIMU ŘIDIČE

Autoři

  • Petr Nachtigall
  • Jaromír Široký
  • Bedřich Rathouský

Klíčová slova:

doba řízení, doba odpočinku, tachograf

Abstrakt

Nařízení 561/2006 stanovuje pravidla pro doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku řidičů zajišťujících silniční přepravu zboží a přepravu cestujících. Nařízení 561 se vztahuje na silniční dopravu, tj. každou jízdu loženého nebo prázdného vozidla používaného pro přepravu cestujících a zboží na veřejných pozemních komunikacích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Práce osádek a tachografy v Evropské unii, Systemconsult Pardubice, Kurs na CD verze 2, Pardubice 2005.

AETR – Pravidla práce osádek v mezinárodní silniční dopravě, povinnosti dopravce a řidiče, BertelsmannSpringer CZ, s.r.o., Systemconsult, Praha 2002, ISBN 80-85629-15-1.

Buďa, J. Bezpečnost práce v silniční dopravě, BertelsmannSpringer CZ, s.r.o., Praha 2003, ISBN 80-86411-42-7.

Nařízení 561/2006, 3821/85 a AETR do kabiny, Rukověť řidiče pro země Evropské unie, Českou republiku a Slovenskou republiku, Systemconsult Pardubice 2007. ISBN 80-85629-24-0.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, Úřední věstník Evropské unie, L 102/1, 11.4.2006.

Široký, J. Provozování silniční dopravy II, skripta DFJP Univerzity Pardubice, Univerzita Pardubice, červen 2006, ISBN 80-7194-875-6.

Tomek, M., Lusková, M. Bezpečnosť a ochrana zdravia vodiča pri vedení motorového vozidla. In: Przewozy regionalne w Polsce – szanse i zagroženia. Wroclav: CL Consulting i Logistika, 2005, s. 182-188, ISBN 83-89908-00-X.

Tomek, M. Kontroly dodržiavania bezpečnostných prestávok vodičmi motorových vozidiel. In: LOGVD 2006 – Dopravná logistika a krízové situácie Zborník z 9. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. Žilina: ŽU v Žiline, október 2006, s. 284 – 289. ISBN 80-8070-606-9.

Stahování

Publikováno

2007-03-11

Jak citovat

Nachtigall, P., Široký, J., & Rathouský, B. (2007). NOVÁ PRAVIDLA PRACOVNÍHO REŽIMU ŘIDIČE. Perner’s Contacts, 2(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1432

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 4 5 6 > >>