MOŽNOST UPLATNĚNÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ K VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ PRO PŘEPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU

Autoři

  • David Crhák

Klíčová slova:

přeprava nadměrného nákladu, čárové kódování, investice

Abstrakt

Tento příspěvek je zaměřen na problematiku čárových kódů, jejich strukturu a způsob uplatnění při potvrzování povolení pro přepravy nadměrných nákladů. Úkolem příspěvku je nalézt možná řešení dané studované problematiky a odůvodnit jejich nákladovost a přínos.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění

Vyhláška č. 30/2001 Sb., pravidla silničního provozu

Certifikační autorita Czechia, s.r.o., www.caczechia.cz [13-04-2006]

GS1 Czech Republic, http://www.ean.cz [18-04-2006]

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Crhák, D. (2006). MOŽNOST UPLATNĚNÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ K VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ PRO PŘEPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1501

Číslo

Sekce

Články
Share |