EFEKTÍVNA STRATÉGIA A JEJ VPLYV NA KONKURENCIE SCHOPNOSŤ PODNIKU V RÁMCI LIBERALIZÁCIE POŠTOVÝCH TRHOV

Autoři

  • Iveta Kremeňová

Klíčová slova:

stratégia, konkurencie schopnosť, hodnotový reťazec, SWOT analýza, procesy, strategický manažment

Abstrakt

Článok sa zaoberá vplyvom výberu efektívnej stratégie na udržiavanie konkurencie schopnosti podniku v rámci liberalizácie poštových trhov. Dosiahnuť vynikajúce výsledky je pomerne zložité a v prostredí silnejúcej globálnej konkurencie, dramatických technologických zmien, meniacich sa pracovných procesov a zmien v hospodárskej, sociálnej a na zákazníka orientovanej oblasti, ešte ťažšie. Dôležitým parametrom zabezpečujúcim úspešné postavenie poštového podniku v rámci liberalizácie poštových trhov je výber správnej stratégie riadenia organizácie v rámci efektívneho využitia zdrojov podniku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

LESÁKOVÁ, D.: Strategický marketingový manažment. NETRI, Hronský Beňadik, 2004. ISBN 80-968904-8-4

PORTER, M.: Konkurenční výhoda (Jak vytvořit a udržet si nadprůměrný výkon). Victoria Publishing, Praha, 1992. ISBN 80-85605-10-0.

VEBER, J.: Management: Základy, prosperita, globalizace. Management Press, Praha, 2000. ISBN 80-7261-029-5

ŠTOFKOVÁ, J. a kol.: Financie, EDIS 2005,ŽU v Žiline, ISNB 80-8070-501-1

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Kremeňová, I. (2006). EFEKTÍVNA STRATÉGIA A JEJ VPLYV NA KONKURENCIE SCHOPNOSŤ PODNIKU V RÁMCI LIBERALIZÁCIE POŠTOVÝCH TRHOV. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1505

Číslo

Sekce

Články