ANALÝZA MATEMATICKO- ŠTATISTICKÝCH METÓD POUŽITEĽNÝCH PRI OPTIMALIZÁCII POŠTOVEJ PREPRAVNEJ SIETE

Autoři

  • Radovan Madleňák

Klíčová slova:

poštová sieť, optimalizácia, matematicko-štatistické metódy

Abstrakt

S organizáciou a riadením poštovej prepravy je spojená i otázka jej kvality. Pošta pristupuje k riešeniu problému kvality prepravy rôznymi spôsobmi - operatívnou zmenou vo vedení poštových kurzov, alebo v dlhodobej perspektíve, zdokonalením systému prepravy poštových zásielok. Takéto zdokonalenie predstavuje optimalizáciu poštovej prepravnej siete. Pohľad na možnosti optimalizácie na strednej úrovni poštovej prepravnej siete prináša nasledovný článok.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ČOREJOVÁ, T., ACHIMSKÝ, K., FITZOVÁ, M., KAJÁNEK, B.: Projektovanie sietí v pošte I; Edičné stredisko VŠDS, Žilina, 1995, ISBN 80-7100-238-0

MADLEŇÁK R.: Návrh optimálneho modelu technológie spracovania poštových zásielok. Dizertačná práca doktorandského štúdia. Katedra spojov, Fakulta PEDaS, ŽU v Žiline. 2003.

MADLEŇÁKOVÁ, L.: Liberalizácia a prístup k poštovej sieti. In: Pošta, Telekomunikácie a Elektronický obchod: elektronický odborný časopis ISSN 1336-8281. - Roč. 1, č. 3 (2006), s. 34-40.

ŠVADLENKA, L.: Management v poštovních službách. První vydání. Univerzita Pardubice, 2006. 121 s. ISBN 80-7194-714-8.

ZAJASENSKÁ, O.: Technicko-hospodárske rozbory v spojoch; Alfa, Bratislava, 1989, ISBN: 80-05-00158-4

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Madleňák, R. (2006). ANALÝZA MATEMATICKO- ŠTATISTICKÝCH METÓD POUŽITEĽNÝCH PRI OPTIMALIZÁCII POŠTOVEJ PREPRAVNEJ SIETE. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1507

Číslo

Sekce

Články
Share |