„ENVIROTAINER ®“ AKO RIEŠENIE PRE LOGISTIKU „COLD CHAIN“

Autoři

  • Adela Štetinová

Klíčová slova:

logistika, logistická reťaz, logistika „cold chain“, kontajner, Envirotainer

Abstrakt

Článok sa zaoberá vysvetlením pojmu logistika „cold chain“. Zdôrazňuje aktuálnosť problematiky a jej rastúci význam v meniacich sa podmienkach
obchodného trhu. Jadrom príspevku je predstavenie kontajnera špeciálne určeného pre logistiku „cold chain“, nazývaného „Envirotainer ®“.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

GNAP, J. – KRÁLOVENSKÝ, J. – POLIAK, M. – SOSEDOVÁ, J.: Zasielateľstvo; vydala Žilinská univerzita v Žiline/EDIS – vydavateľstvo ŽU; Žilina, 2005, ISBN 80-8070-405-8

Project VEGA 1/3786/06 „Fiškálna decentralizácia a zmeny v legislatíve EÚ a jej

vplyv na financovanie a kvalitu HOD v SR.

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Štetinová, A. (2006). „ENVIROTAINER ®“ AKO RIEŠENIE PRE LOGISTIKU „COLD CHAIN“. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1513

Číslo

Sekce

Články
Share |