LOGISTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH APLIKACE V DOPRAVĚ

Autoři

  • Václav Cempírek

Klíčová slova:

logistické systémy, systém

Abstrakt

Příspěvek se zabývá logistickými systémy v dopravě. V první části je definován systém a v navazujících částech je řešena problematika logistických systémů v dopravě v kontextu sjednocující se Evropy. Logistické systémy v dopravě nabývají na významu v návaznosti na postupující liberalizaci dopravního trhu a vznik nadnárodních dopravců, kteří operují na území překračující hranice několika států.Proto logistické systémy v dopravě se zaměřují na interoperabilitu, interkonektivitu a intermodalitu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ČERNÝ, J., ČERNÁ, J. Teorie řízení a rozhodování v dopravních systémech,

ISBN 80-86530-15-9, Institut J. Pernera, o.p.s., Pardubice 2004, str. 2-4.

Pernica, P. Logistický management, Teorie a podniková praxe, ISBN 80-86031-

-6, RADIX, spol. s r.o., Praha 1998, str. 59 – 60.

Cempírek, V. Přeprava zboží po železnici, Logistika 4/2005, ISSN 1211-0957,

Economia Praha 2005, str. 34.

Cempírek, V.: Interoperabilita je předpokladem pro posílení železniční dopravy,

Logistika 12/04, ISSN 1211-0957, Economia Praha 2004, str. 29.

Cempírek, V. E-logistika pro železniční nákladní dopravu, Logistika 4/2005,

ISSN 1211-0957, Economia Praha 2005, str. 45- 47.

Svoboda, V., Latýn, P.: Logistika, FD ČVUT, Praha 1998, ISBN 80-01-01325-1

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Cempírek, V. (2006). LOGISTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH APLIKACE V DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1515

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>