RELATIONSHIP BETWEEN CAPACITY AND SCHEDULING IN RAILWAY SYSTEM

Autoři

  • Tatiana Molková

Klíčová slova:

capacity, scheduling, railway, railway system

Abstrakt

Příspěvek se zabývá vazbou mezi parametry jízdního řádu a požadovanou propustností železniční infrastruktury. Nový způsob přidělování kapacity dopravcům vyžaduje i nové přístupy ke konstrukci jízdního řádu. Přidělení kapacity ještě neznamená, že bude pro dopravce k dispozici i vhodná trasa. Nedostatek volné kapacity naopak vyvolává nutnost učinit opatření k jejímu zvýšení – nejen opatření v oblasti konstrukci jízdního řádu, ale také investiční. Význam strategického plánování, konstrukce jízdního řádu a využití dopravní infrastruktury má rozhodující vliv na posílení kvality železničního systému.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

K.J. Buton, D.A. Hensher: Handbook of Transport System and Traffic Control.

Pergamon, 2001

Directive 2001/14/EC of the European Parliament and of the Council on the

allocation of railway infrastructure capacity and the levying of charges for the use

of railway infrastructure and safety certification, Official Journal of the European

Communities, 2001

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Molková, T. (2006). RELATIONSHIP BETWEEN CAPACITY AND SCHEDULING IN RAILWAY SYSTEM. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1527

Číslo

Sekce

Články
Share |