SPECIFIKACE KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR DRUHU DOPRAVY V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

Autoři

  • Andrea Seidlová

Klíčová slova:

druh dopravy, nákladní doprava, rozhodování

Abstrakt

Rozhodování o výběru druhu dopravy při konkrétních přepravách patří k vícekriteriálním problémům. V příspěvku je definovaná široká množina možných kritérií pro rozhodování o výběru druhu dopravy v nákladní dopravě, která je dále rozčleněná do skupin podle charakteru kritérií.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

PREMEAUX, S. R.; Motor Carrier Selection Criteria: Perceptual Differences

between Shippers and Motor Carriers. Transportation Journal, 2002, Vol 42, No.

, s. 28-38.

VANNIEUWENHUYSE, B.; GELDERS, L.; PINTELON, L. An Online

Decision Support System for Transportation Mode Choice. Logistics Information

Management, 2003, Vol. 16, No. 2, s. 125-133.

Stahování

Publikováno

2006-02-09

Jak citovat

Seidlová, A. (2006). SPECIFIKACE KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR DRUHU DOPRAVY V NÁKLADNÍ DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 1(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1532

Číslo

Sekce

Články
Share |