MODELOVÁNÍ INDENTACE DO TVRDÝCH A KŘEHKÝCH MATERIÁLŮ

Autoři

  • Petr Hanus
  • Dušan Zíta

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1546

Klíčová slova:

Instrumentovaná indentace, křehký lom, MKP

Abstrakt

Tento článek se zabývá stručným popisem modelování indentace do tvrdých a křehkých materiálů, například skla, vrstveného skla nebo různých druhů keramiky pomocí metody konečných prvků. Vytvořený model je velmi užitečný jako podpora indentační zkoušky proto, že touto cestou získáme další materiálové charakteristiky, které je obtížné nebo dokonce nemožné získat experimentálně, ale také z důvodu odhalení zdrojů nepřesností měření. Dalším přínosem je možnost zkoumat odezvu nějaké neznámé kombinace vrstvených materiálů a posoudit tak vhodnost použití pro daný účel, aniž by bylo nutné vzorek předem vyrobit.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CSN EN ISO 14577-1. 2002. Kovové materiály - Instrumentovaná vnikací zkouška stanovení tvrdosti a materiálových parametrů - Část 1. Zkušební metoda, 31s.

Ćorić, D., Rejnjo, M.M., a Ćurković, L. 2017. Vickers indentation fracture toughness of Y-TZP dental ceramics. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 41(2), 14-19.

Lawn, B.R. a Evans A.G. 1977. A model for crack initiation in elastic/plastic indentation fields. Journal of Materials Science, 12, 2195-2199.

Lawn, B.R., Evans, A.G. a Marshall, D.B. 1980. Elastic/Plastic Indentation Damage in Ceramics: The Median/Radial Crack System. The American Ceramic Society, 63(9-10), 561-566.

Oliver, W.C. a Pharr, G.M., 2004. Measurement of hardness and elastic modulus by instrumented indentation: Advances in understanding and refinements to methodology. Journal of materials research, 19(1), 3-20.

Zíta, D. 2020. Modelování indentačních procesů. Disertační práce, 112 s. Univerzita Pardubice.

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Hanus, P., & Zíta, D. (2020). MODELOVÁNÍ INDENTACE DO TVRDÝCH A KŘEHKÝCH MATERIÁLŮ. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1546

Číslo

Sekce

Články