ANALÝZA NÁHODNÉ UDÁLOSTI NA ŽELEZNIČNÍM PŘECHODU

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1646

Klíčová slova:

železniční přejezdy, bezpečnos, nehoda, účastníci

Abstrakt

Příspěvek se zaměřuje na problematiku bezpečnosti na železničních přejezdech, které jsou velmi důležitým prvkem v železniční dopravě. Statistiky ukazují, že silniční nehody představují více než čtvrtinu všech železničních nehod v EU. Kromě statistických ukazatelů nehod na železničních přejezdech měli autoři článku k dispozici podrobné údaje o tragické nehodě z roku 2009, při níž bylo zabito dvanáct lidí, a dalších vážných úrazech. Podle analýzy příčin a průběhu nehody ukazuje, jak důležité je použití nejmodernějších bezpečnostních prvků na železničních přejezdech, kde není možné předat silniční a železniční dopravu mimo úroveň.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Kohút, P. 2009. Znalecký posudok. Ústav súdneho inžinierstva ŽU v Žiline.

Kasanický, G., Kohút, P., Lukášik, M. 2001. Teória pohybu a rázu pri analýze a simulácii nehodového deja. Žilina: Žilinská univerzita, 2001. 350 s. ISBN 80-7100-597-5

Svensson, Å. 1992. Vidareutveckling och Validering av Den Svenska Konflikttekniken (Eng. Further Development and Validation of the Swedish Traffic Conflicts Technique). Dept. of Traffic Planning and Engineering, Lund University, Lund, Sweden

Šimák, L., Horáček, J., Novák, L., Németh, Ľ., Míka, V. 2005. Terminologický slovník krízového riadenia, Žilinská univerzita v Žiline - Fakulta špeciálneho inžinierstva. ISBN 80-88829-75-5

European Union. 2020. Report on Railway Safety and Interoperability in the EU. Dostupné na: https://www.era.europa.eu/sites/default/files/library/docs/safety_interoperability_progress_reports/report_on_railway_safety_and_interoperability_in_the_eu_2020_en.pdf

ŽSR. 2020. Železničné priecestia všeobecne. Dostupné na: https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/vsetko-zeleznicnych-priecestiach/zeleznicne-priecestia-vseobecne/

ŽSR. 2020. Štatistika nehodovosti na železničných priecestiach. Dostupné na: https://www.zsr.sk/slovensky/media-room/vyjadrenia-pre-media-2017/januar/statistika-nehod-na-zeleznicnych-priecestiach.html

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Ballay, M., & Macurová, Ľudmila. (2020). ANALÝZA NÁHODNÉ UDÁLOSTI NA ŽELEZNIČNÍM PŘECHODU. Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1646

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-11-01
Přijat 2020-12-17
Publikován 2020-12-30