HODNOCENÍ KARBONOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH OLEJŮ

Autoři

  • Ivana Hurtová

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1652

Klíčová slova:

degradace, motorový olej, výměna oleje, tribotechnická diagnostika, karbonové znečištění, saze

Abstrakt

Obsah karbonového znečištěn v motorovém oleji patří vedle dalších parametrů k základním diagnostickým veličinám, podle které se rozhoduje, zda je třeba provozovaný olej vyměnit. V příspěvku jsou prezentovány výsledky porovnání stanovení obsahu karbonových nečistot v motorovém oleji přístrojem REO-31 dle metodiky používané v Depu kolejových vozidel v České Třebové a dle metodiky laboratoře tribotechnické diagnostiky Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Černý, J. 2010. Kompatibilita mazacích olejů a přísad. Tribotechnika v provozu a údržbě. Sborník přednášek 16. ročníku konference REOTRIB 2010 - Kvalita paliv a maziv. Sněžné – Milovy, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, s. 63–68.

Glos, J., Sejkorová, M., 2012. Monitoring an Engine Condition based on Tribological Diagnostics in Military Vehicles. Machines, Technologies, Materials, 6, s. 19–22.

Hřivnáč, J. 2009. Měření obsahu nečistot v použitých motorových olejích. Tribotechnika, 1/2009 [online]. Dostupné z: http://www.reotrade.cz/data/reo31clanek2009.pdf [cit. 11. 08. 2020].

Hurtová, I. 2012. Optimalizace výměnných intervalů motorových olejů v autobusech DP Zlína. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. Pardubice, s. 101.

Jakóbiec, J., Budzik, G. 2007. Czynniki mające wpływ na stopień degradacji oleju silnikowego w okresie eksploatacji. Archiwum Motoryzacji, 3, s. 209–216.

Klapka, J. 2012. Mazání a tribotechnická diagnostika motorových olejů v plynových motorech. Sborník přednášek 18. ročníku konference REOTRIB 2012 - Kvalita paliv a maziv. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, s. 96–101.

Machalíková, J., Sejkorová, M. 2013. Diagnostika a kontrola jakosti provozních hmot. Učební opora – část I. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. Pardubice.

Stodola, J., Mahalíková, J. 2006. Spolehlivost a diagnostika BSV. Provozní hmoty a materiály pro MVT. Skriptum. Brno. Vydavatelská skupina UO, Brno. Univerzita obrany.

Vyavhare, K., Bagi, S., Patel, M., Aswath, P. B. 2019. Impact of Diesel Engine Oil Additives–Soot Interactions on Physiochemical, Oxidation, and Wear Characteristics of Soot. Energy & Fuels, 33(5), s. 4515–4530.

Stahování

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Hurtová, I. . (2020). HODNOCENÍ KARBONOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH OLEJŮ . Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1652

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)