FYZICKÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA VYBRANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1670

Klíčová slova:

intenzita dopravy, zklidňovací prvek, zklidňování dopravy

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou zklidňování dopravy na vybraných úsecích místních komunikací, které se nacházejí na území hl. m. Prahy. Jedná se o úseky s celoročně sledovanou intenzitou dopravy. Na daných úsecích proběhlo místní šetření a analýza vybraných atributů (druh fyzického zklidňovacího opatření, umístění, intenzita dopravy apod.). V příspěvku jsou dále ověřovány hypotézy, zda
je umisťování vybraných fyzických zklidňovacích prvků na daných úsecích konzistentní (dle typu opatření a dle příčiny instalace) a zda je jejich počet závislý na hodnotě intenzity dopravy nebo délce úseku. Předmětné hypotézy závislosti opatření na délce úseku nebo intenzitě byly vyvráceny, ale byla nastíněna cesta k možnému rozšíření množství dat a jejich analýzy k nalezení komplexnějších závislostí.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Centrum dopravního výzkumu. © 2020. Organizace dopravy - zklidňování [online]. Dostupné z: https://www.cdv.cz/file/organizace-dopravy-zklidnovani/ [cit. 2021-04-02].

Mapy.cz. © 2020. [Online]. Dostupné z: https://www.mapy.cz [cit. 2021-04-10].

Ministerstvo dopravy ČR. 2000. TP 132 Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích. Praha.

Ministerstvo dopravy ČR. 2013. TP 85 Zpomalovací prahy. Praha.

Policie ČR. © 2021. Statistika nehodovosti. [Online]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d [cit.: 11. 04. 2020].

TSK. © 2019. Praha – Sledovaná Komunikační síť. [Online]. Dostupné z: https://www.tsk-praha.cz/wps/wcm/connect/www.tsk-praha.cz20642/2a157eef-ef0e-4227-b991-1c60a8ede618/Sledovana_komunikacni_sit_pro_dopravni_scitani_-_cela_Praha_-_2019.pdf?MOD=AJPERES&id=1585662467842 [cit. 2021-4-2].

TSK. © 2021. Intenzity dopravy, podíly noci a průměrné jízdní rychlosti [online]. Dostupné z: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/dopravni-inzenyrstvi/intenzity-dopravy [cit. 2021-04-05].

Stahování

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Stojaspalová, Z. (2021). FYZICKÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA VYBRANÝCH MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1670

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-04-27
Přijat 2021-05-20
Publikován 2021-06-30