INTEGROVANÉ TAKTOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY - ČÁST I

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1699

Klíčová slova:

doprava, interval, Integrovaný taktový jízdní řád

Abstrakt

Tento odborný článek seznámí čtenáře s prvopočátky zavedení Integrovaných taktových jízdních řádů a samozřejmě taky se základními pojmy, které se používají při jejich tvorbě. Článek se rovněž bude zmiňovat o matematických výpočtech pro zavádění zastávkových vlaků s úplnou dosažitelností míst zastavení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Drdla, P. 2018. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. 2. upravené vydání. Pardubice: Polygrafické středisko Pardubice, 420 s. ISBN 978-80-7560-189-6.

Dostupné z: https://www.akademiemobility.cz/aktuality/1270/integrovane-prestupni-uzly-lindau-modell [cit. 2021-5-17].

Drdla, P. 2020. Optimalizace periodické dopravy na dopravních liniích. [Online]. Dostupné z: http://drdla.wz.cz/podklady.htm [cit: 2020-05-23].

Drdla, P. 2020 Matematické metody v řízení dopravy (PMMVR) – část Periodická doprava, podklady pro výuku. Pardubice: Univerzita Pardubice. Dostupné z: http://www.drdla.wz.cz/podklady.htm

Drdla, P. 2021. Osobní doprava regionálního a nadregionálního významu. 3. upravené vydání. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Drdla, P. a Matuška, J. 2003. Přestupní uzly v integrovaném systému veřejné osobní dopravy. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. ISBN 80-7194-571-4.

Hrabáček, J. 2010. Periodická doprava na dopravních sítích a její optimalizace. Pardubice: Univerzita Pardubice. Dostupné z: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/38468/HrabacekJ_Periodicka_doprava_PD_2010.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Jurčík, P. 2011. Návrh rozvoje železniční dopravy v česko-slovenském příhraničí. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Kolomazník, P. a Široký, J. 2007. Stanovení přestupní doby. Perners Contacts. 2(2).

Kuník, P. 2008. Zhodnocení možností v osobní dopravě na trati Praha – Benešov po dostavbě IV. koridoru. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera.

Stadtwerke Lindau 2021 © Stadtwerke Lindau [Online]. Dostupné z: https://www.sw-lindau.de/de/privatkunden/. [cit. 2021-5-17].

Široký, J. 2000. © Integrovaný taktový jízdní řád. Digitální knihovna Univerzity Pardubice. [Online].

Dostupné z: https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/32144/CL128.pdf?sequence=1&isAllowed=y [cit. 2020-5-23].

Široký, J. 2020. © Integrovaný taktový jízdní řád a jeho uplatnění v praxi. Vědeckotechnický sborník ČD. [Online]. Dostupné z: https://vts.cd.cz/documents/168518/195402/1010.pdf/ffdbd60d-4f44-4774-b018-227aa946154e [cit. 2021-5-17].

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Hlinovský, J. (2021). INTEGROVANÉ TAKTOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY - ČÁST I . Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1699

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-10-08
Přijat 2021-11-01
Publikován 2021-12-30