VLIV COVID-19 NA VÝBĚR EKONOMICKY OPTIMÁLNÍ VARIANTY LETOUNU

Autoři

  • Patrik Matzke

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1722

Klíčová slova:

Letiště, Koronavirus, Aerolinie, Osobní letecká doprava

Abstrakt

Tento příspěvek popisuje proces výběru optimální varianty letounu, a jeho změny v důsledku současné koronakrize, která celosvětově poznamenala leteckou dopravu. Zahrnuje metodické postupy, způsoby pořízení letadel, případně charakteristiku jednotlivých variant a kritérií ovlivňujících výběr. Zároveň se tento příspěvek snaží poukázat na preference nově příchozích letounů v rámci flotil leteckých dopravců, které bývají v důsledku této krize mnohdy omezeny a mnoho kritérií a aspektů, jenž by za normálních okolností hrály velkou roli, jsou upozaděny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Fotr, Jiří, Švecová, Lenka a kol. Manažerské rozhodování: postupy, metody a nástroje. Ekopress. Praha. 2010. 474 s. ISBN 978-80-86929-59-0.

Fiala, Petr, Josef Jablonský a Miroslav Maňas. Vícekriteriální rozhodování. Praha: VŠE, 1994. 316 s. ISBN 80-7079-748-7.

Letecká doprava: tržní pravidla. Evropský parlament 2021. [online]. [cit. 2021-07-15]. Dostupné z: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/cs/sheet/131/letecka-doprava- trzni-pravidla#

Koronavirus. Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2021. [online] Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021[quot. 2021-07-23]. Dostupné z: https://koronavirus.mzcr.cz/

Boj pandemie COVID-19 vs. letecká doprava 2021. [online] Česká národní banka ČNB Praha [cit. 2021-07-15]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Boj-pandemie-COVID-19- vs.-letecka-doprava-ma-prozatim-jasneho-viteze-celime-historicke-zmene/

Daily Traffic Variation. 2021. Eurocontrol [online]. [cit. 2021-07-15]. Dostupné z: https://www.eurocontrol.int/Economics/DailyTrafficVariation-States.html

Gkiotsalitis, Konstantinos a Oded Cats. 2021. Public transport planning adaption under the COVID- 19 pandemic crisis: a literature review of research needs and directions. Transport Reviews [online]. DEC 20, 1-19 [cit. 2021-07-16]. ISSN 0144-1647. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01441647.2020.1857886

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Matzke, P. (2021). VLIV COVID-19 NA VÝBĚR EKONOMICKY OPTIMÁLNÍ VARIANTY LETOUNU. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1722

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-10-31
Přijat 2021-11-23
Publikován 2021-12-30