PŘEHLED VÝVOJE EMISNÍCH STANDARDŮ PRO OMEZENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NESILNIČNÍMI MOBILNÍMI STROJI

Autoři

  • Jan Verner

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1742

Klíčová slova:

lokomotiva, nesilniční mobilní stroj, emisní předpisy, výfukové plyny, drážní vozidla

Abstrakt

Každý stroj poháněný spalovacím motorem má vliv na obecnou úroveň antropogenního znečištění. Tyto pohony podléhají různým předpisům omezujícím jejich emise pro provozní podmínky a aplikace. Jednou ze skupin takových strojů popsaných v evropských či amerických předpisech jsou nesilniční mobilní stroje. Jelikož není problematika v českých odborných časopisech souhrnně uvedena a zahraniční literatura obsahuje jen málo informací, je cílem tohoto příspěvku prezentace stávajících legislativních regulací týkajících se limitů emisí škodlivých látek z výfukových plynů, které jsou vytvářeny vznětovými spalovacími motory nesilničních mobilních strojů, speciálně hnacími drážními vozidly.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DieselNet. Přehled emisních standardů. [Online]. Dostupné z: https://dieselnet.com/standards/ [cit.: 2021, 31. říjen].

European Commission (EC). 1997. Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:31997L0068 [cit.: 2021, 26. říjen].

European Commission (EC). 2004. Directive 2004/26/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 amending Directive 97/68/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road mobile machinery. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0026R%2801%29 [cit.: 2021, 28. říjen].

Gnap, J., Šarkan, B., Konečný, V., Skrúcaný, T. 2020. The impact of road transport on the environment. Ecology in Transport: Problems and Solutions, Springer. s. 251-309.

Jaś-Nowopolska, M. 2014. Selected activities leading to minimize the car’s exhaust emissions. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, s. 201–218, <https://doi.org/10.12775/PPOS.2014.008>

Lacressonnière, G., Watson, L., Gauss, M., Engardt, M., Andersson, C., Beekmann, M., Colette, A., Foret, G., Josse, B., Marécal, V., Nyiri, A., Siour, G., Sobolowski, S., Vautard, R. 2017. Particulate matter air pollution in Europe in a +2 °C warming world. Atmospheric environment, 154, s. 129–140. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.01.037>

Squizzato, S., Cazzaro, M., Innocente, E., Visin, F., Hopke, PK, Rampazzo, G. 2017. Urban air quality in a mid-size city—PM2.5 composition, sources and identification of impact areas: from local to long-range contributions. Atmospheric Research 186, s. 51–62. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.11.011>

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 1994a. Determination of Significance for Nonroad Sources and, Emission Standards for New Nonroad Compression-Ignition Engine At or Above 37 Kilowatts; Final Rule. Federal Register, Vol 59. No.116. Dostupné z: https://www3.epa.gov/otaq/nonroad-diesel.html [cit.: 2021, 11. říjen].

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 1998b. Control of Emissions of Air Pollution From Nonroad Diesel Engines; Final Rule. Federal Register. Vol 63. No.205. Dostupné z: https://www3.epa.gov/otaq/nonroad-diesel.html [cit.: 2021, 28. říjen].

U.S. Environmental Protection Agency (EPA). 2004b. Control of Emissions of Air Pollution From Nonroad Diesel Engines and Fuel; Final Rule. Federal Register. Vol 69. No.124. Dostupné z: https://www3.epa.gov/otaq/nonroad-diesel.html [cit.: 2021, 28. říjen].

Vichova, K., Veselik, P., Heinzova, R., Dvoracek, R. 2021. Road Transport and Its Impact on Air Pollution during the COVID-19 Pandemic. Sustainability, 13(21), 11803.

Stahování

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Verner, J. (2021). PŘEHLED VÝVOJE EMISNÍCH STANDARDŮ PRO OMEZENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ NESILNIČNÍMI MOBILNÍMI STROJI. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1742

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-11-11
Přijat 2021-12-19
Publikován 2021-12-30