NETYPICKÉ PŘÍPADY KOROZNÍHO PRASKÁNÍ

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2297

Klíčová slova:

korozní praskání, koroze za mechanického namáhání, austenitická ocel, nástrojová ocel, mikrostruktura, zbytkové napětí, SEM

Abstrakt

V práci jsou ukázány dva netypické případy korozního praskání železných slitin. Korozivzdorná austenitická ocel 1.4404 (ASTM 316L) byla vystavena působení spalných plynů po spalování práškového uhlí ve fluidním kotli. Koroze byla iniciována zbytkovým pnutím po tváření za studena. Ocel 1.2343 byla použita na výrobu formy pro tlakové lití hliníku. Zde byla koroze iniciována na povrchu chladicího kanálu. V chladicím okruhu byla používána upravená voda s inhibitory koroze o pH 8 až 9. V obou případech nebyla zjištěna žádná kontaminace povrchu či nehomogenita složení materiálu, která by vysvětlovala možné příčiny koroze. Navíc byl rozvoj korozních trhlin velmi rychlý. Vzhledem k tomu, že v obou případech došlo k iniciaci v místech výrazným napětím v materiálu, lze oprávněně předpokládat poškození právě mechanismem korozního praskání.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Q Metal s.r.o. ©2022. 1.4404. [online]. Dostupné z: https://www.inerez.cz/1.4404/ [cit.: 2022-03-24].

Cui, C., Rujin M.A., Martínez-Pañeda, E. 2021 A phase field formulation for dissolution-driven stress corrosion cracking. Journal of the Mechanics and Physics of Solids [online]. 147. ISSN 00225096. Dostupné z: doi:10.1016/j.jmps.2020.104254

Fang, B.Y., Atrens, A., Wang, J.Q., Han,E.H., Zhu. Z.Y., Ke. W. 2003 Review of stress corrosion cracking of pipeline steels in “low” and “high” pH solutions. Journal of materials science [online]. Boston: Kluwer Academic Publishers, 38(1), 127-132. ISSN 0022-2461. Dostupné z: doi:10.1023/A:1021126202539

Jackman, P.S., Smith, L.M. 1999. Advances in Corrosion Control and Materials in Oil and Gas Production: (EFC 26) – kap. 36. Maney Publishing. ISBN 978-1-60119-138-0. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/toc/id:kpACCMOGP5/advances-in-corrosion/advances-in-corrosion

JKZ Bučovice, a.s. 2022. W.Nr. 1.2343ESU. [online]. Dostupné z: https://www.jkz.cz/cs/produkty/nastrojove-oceli/na-vyrobu-forem/w-nr-12343-esu/ [cit. 2022-03-24].

Knovel ©2022. Compositions of High-Alloy Steel. [online]. Dostupné z: https://app.knovel.com/hotlink/itble/rcid:kpWGEISE04/id:kt007HLTY6/worldwide-guide-equivalent/compositions-high-alloy [cit.: 2022-03-24].

Kumar, A., Gupta, R.K., Nagpure, D.C., Ganesh, P., Kaul, R., Biswas, D.J. 2021. A Comparative Stress Corrosion Cracking Study of Stainless Steel Sheets Marked with Laser and Conventional Mechanical Stamping. Lasers in Manufacturing and Materials Processing [online]. 8(4), 409-425. ISSN 2196-7229. Dostupné z: doi:10.1007/s40516-021-00154-2

McEvily, Jr., A.J. 1990. Atlas of Stress-Corrosion and Corrosion Fatigue Curves. ASM International. ISBN 978-1-62198-481-8.

Miller, B.A., Shipley, R.J., Parrington, R.J., Dennies, D.P. 2021. ASM Handbook, Volume 11A - Analysis and Prevention of Component and Equipment Failures. (ASM International).

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Svanda, P. (2022). NETYPICKÉ PŘÍPADY KOROZNÍHO PRASKÁNÍ . Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2297

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-29
Přijat 2022-05-22
Publikován 2022-06-30