ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A REDUKCIA KRIMINALITY NA VYBRANEJ ŽELEZNIČNEJ STANICI PROSTREDNÍCTVOM KONCEPCIE CPTED

INCREASING SECURITY AND REDUCING CRIME AT A SELECTED RAILWAY STATION THROUGH THE CPTED CONCEPT

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2365

Klíčová slova:

železničná infraštruktúra, bezpečnosť, koncepcia CPTED, kriminalita

Abstrakt

Mäkké ciele predstavujú pomerne jednoduchý a často vyhľadávaný terč teroristov, prípadne páchateľov trestnej činnosti. K takýmto objektom, resp. priestorom radíme okrem iných železničnú infraštruktúru. Železničné stanice sú verejné priestory, v ktorých sa koncentruje vysoký počet osôb, a ktoré nie sú dostatočne zabezpečené. Z analýzy vybranej železničnej stanice bolo zistené, že najčastejšími trestnými činmi sú krádeže, vandalizmus a pod. Práve voči takýmto hrozbám existuje novodobý preventívny prostriedok, ktorým je koncepcia CPTED (Crime prevention through environmental design). Predmetná koncepcia predstavuje prevenciu kriminality prostredníctvom dispozičného riešenia objektov, resp. priestorov. Implementáciou koncepcie CPTED vieme do istej miery redukovať kriminalitu, ale aj zlepšiť vizuálnu stránku priestorov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Apeltauer, T., 2019. Ochrana měkkých cílů. Praha: Leges. 171s. ISBN 978-80-7502-427-5 .

Benkovičová, L., 2013. Tvorba bezpečného prostredia – možnosti prevencie a znižovania kriminality architektonickými prostriedkami. Dizertačná práca. Bratislava. Available from: https://opac.crzp.sk/?fn=detailBiblioForm&sid=839654DF12ADE2F5228A9DFB778B&seo=CRZP-detail-kniha

Berák, M., 2019. Mesto a železnica. Diplomová práca. Fakulta architektúry ČVUT v Prahe, Ulica P. O. Hviezdoslava v Žiline

Crowe, T., 2000. Crime prevention through environmental design – applications of architectural design and space management concepts. 2nd. edition. Louisville. ISBN 978—0-7506-7198-9.

Crowe, T., 2013. Crime prevention through environmental design. Elsevier. ISBN 978-0-12-411635-1

Fay, J., 2007. Encyclopedia of Security Management. Second edition. Elsevier. ISBN 978-0-12-370860-1.

Fenelly, L. J., 2018. CPTED and traditiona security countermeasures. CRC press. ISBN 978-1-138-48974-5

Fenelly, L. J., 2017. Effectiv physical security. Elsevier. ISBN 978-0-12-804462-9.

Hofreiter, L., 2015. Manažment ochrany objektov. Žilina: EDIS-Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, s. 230. ISBN 978-80-554-1164-4.

Kitchen, T., 2006. Crime Prevention and the Built Environment. London: Routledge. ISBN 9780203098813

Polonický, J., 2016. Possibilities of Simulation Tools for Describing Queuing Theory and Operations Service Lines in Railway Passenger Transport. International Conference on Engineering Science and Management (ESM). Zhengzhou. China, 2016. ISBN: 978-94-6252-218-3, s. 191 –194.

Šimák, L., 2012. Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy. Prvé vydanie. Žilina: EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity. 180 s., ISBN 978-80554-0459-2

Wortley, R., 2008. Environmental criminology and crime analysis. Devon Willan publishing. ISBN 0-7506-5492-9.

Slovenská republika. 1990. Zákon o priestupkoch č. 372/1990 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Slovenská republika. 2009. Zákon o dráhach č. 513/2009 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Kubalová, K. (2022). ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A REDUKCIA KRIMINALITY NA VYBRANEJ ŽELEZNIČNEJ STANICI PROSTREDNÍCTVOM KONCEPCIE CPTED: INCREASING SECURITY AND REDUCING CRIME AT A SELECTED RAILWAY STATION THROUGH THE CPTED CONCEPT. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2365

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-07-13
Přijat 2022-10-27
Publikován 2022-12-30