PREFERENCE UŽIVATELŮ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2381

Klíčová slova:

městská hromadná doprava, preference uživatelů, vlastnosti infrastruktury, charakteristika cestování

Abstrakt

Tento text předkládá výsledky průzkumu uživatelů městské hromadné dopravy v České republice, který se zaměřoval na hodnocení důležitosti vlastností zastávkových stanovišť městské veřejné dopravy a na důležitost různých charakteristik jízdy MHD. Obecně patří mezi nejvýše hodnocené položky ty, které se týkají čistoty, pohodlí a bezpečí. To platí jak pro zastávková stanoviště, tak i pro jízdu MHD. Tyto vlastnosti jsou důležitější pro respondenty s rostoucím věkem a vzděláním. Dále jsou mezi důležitými vlastnostmi také ty, které přispívají k efektivitě využívání MHD (spolehlivost dopravy, informovanost cestujících a možnost volby mezi spoji). Například informační tabule s aktuálními odjezdy jsou důležitější především pro starší dospělé, seniory a studenty, studenti navíc ocení také mobilní aplikaci s těmito údaji. Položky v obou inventářích a především ty, které jsou hodnoceny obecně nejvýše, nejsou tolik důležité pro respondenty, kteří MHD používají často. Pro tyto cestující je důležitá především efektivita městské hromadné dopravy, tedy celkový čas cestování. Mezi položkami, které jsou celkově hodnoceny jako méně důležité figurují položky, které se týkají bezbariérového přístupu na zastávku nebo do vozidla MHD. Tyto vlastnosti jsou však podstatně důležitější pro specifické skupiny respondentů, kterými jsou senioři, respondenti s malými dětmi a nepracující důchodci.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Bachok, S., Ponrahono, Z. 2017. Modelling willingness to pay for improved public transport services: The challenges of non-response to stated preference hypothetical questions. Planning Malaysia, 15., s. 333-346. Dostupné z: https://mail.planningmalaysia.org/index.php/pmj/article/download/250/230 [cit.: 2022-06-01]

Bender, R., Grouven, U. 1997. Ordinal logistic regression in medical research. Journal of the Royal College of physicians of London, 31(5), s. 546-551. Dostupné z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC5420958/pdf/jrcollphyslond90385-0074.pdf [cit.: 2022-08-16].

Cascajo, R., Garcia-Martinez, A., Monzon, A. 2017. Stated preference survey for estimating passenger transfer penalties: design and application to Madrid. European Transport Research Review, 9(3), s. 1–11. Dostupné z: https://etrr.springeropen.com/articles/10.1007/s12544-017-0260-x [cit.: 2022-06-02].

Caulfield, B., O’Mahony, M. 2009. A Stated Preference Analysis of Real-Time Public Transit Stop Information. Journal of Public Transportation, 12 (3), s. 1-20. Dostupné z: https://digitalcommons.usf.edu/ cgi/viewcontent.cgi?article=1187&context=jpt [cit.: 2022-08-12].

Dziekan, K., Kottenhoff, K. 2007. Dynamic At-stop Real-time Information Displays for Public Transport: Effects on Customers. Transportation Research Part A, 41(6), s. 489–501.

European Committee for Standardisation. 2002. Transportation - Logistics and services - Public passenger transport - Service quality definition, targeting and measurement (EN 13816:2002). CEN London.

Eboli, L., Mazzulla, G. 2008. A Stated Preference Experiment for Measuring Service Quality in Public Transport. Transportation Planning and Technology, 31(5), s. 509–523. Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03081060802364471 [cit.: 2022-06-02].

Fellesson, M., Friman, M. 2008. Perceived satisfaction with public transport service in nine European cities. Journal of the Transportation Research Forum, 47(3), s. 93-103. Dostupné z: http://journals.oregondigital.org/index.php/trforum/article/viewFile/2126/1896 [cit.: 2022-06-01].

Hansson, J., Pettersson, F., Svensson, H., Wretstrand, A. 2019. Preferences in regional public transport: a literature review. European Transport Research Review, 11(1), s. 1-16. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1186/s12544-019-0374-4 [cit.: 2022-06-01].

Hensher, D. A., Ho, C., Mulley, C. 2015. Identifying preferences for public transport investments under a constrained budget. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 72, s. 27-46. Dostupné z: https://www.researchgate.net/profile/Chinh-Ho/publication/270293649_Identifying_preferences_for_public_transport_investments_under_a_constrained_budget/links/60b85f6792851c209d5e6c59/Identifying-preferences-for-public-transport-investments-under-a-constrained-budget.pdf [cit.: 2022-05-01].

Kampf, R. 2009. Požadavky uživatele dopravního systému. Perner's Contacts, 4(2), s. 47-51. Dostupné z: https://aosp.upce.cz/index.php/perner/article/download/1120/949 [cit.: 2022-06-01].

Olivková, I. 2010. Metodika měření spokojenosti cestujících a hodnocení kvality MHD. Perner´s Contacts, 5(3), s. 228-239. Dostupné z: https://aosp.upce.cz/index.php/perner/article/download/1014/846 [cit.: 2022-06-01].

Olivková, I. 2011. Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při hodnocení kvality veřejné dopravy. Perner's Contacts, 6(3), s. 293-303. Dostupné z: https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/ perner/article/download/874/710 [cit.: 2022-06-01].

Román, C., Martín, J. C., Espino, R. 2014. Using stated preferences to analyze the service quality of public transport. International Journal of Sustainable Transportation, 8(1), s. 28-46. Dostupné z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/119910/1/ERSA2011_0086.pdf [cit.: 2022-06-02].

Susilo, Y. O., Joewono, T. B., Santosa, W. 2010. An exploration of public transport users' attitudes and preferences towards various policies in Indonesia: some preliminary results. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, 8, s. 1230-1244. Dostupné z: https://www.jstage.jst.go.jp/ article/easts/8/0/8_0_1230/_pdf [cit.: 2022-06-02].

Tsafarakis, S., Gkorezis, P., Nalmpantis, D., Genitsaris, E., Andronikidis, A., Altsitsiadis, E. 2019. Investigating the preferences of individuals on public transport innovations using the Maximum Difference Scaling method. European Transport Research Review, 11(1), s. 1-12. Dostupné z: https://etrr.springeropen.com/articles/10.1186/s12544-018-0340-6 [cit.: 2022-06-02].

Venables, W. N., Ripley, B. D. 2002. Modern Applied Statistics with S, Fourth edition. Springer, New York. ISBN 0-387-95457-0.

Zatkalík, P., Rybář, J. a Pospíšil, J. 2021. Štrukturovaná ponuka MHD jako faktor kvality a motivácia pre nových potenciálních cestujúcich, Perner’s Contacts, 16(1). Dostupné z: https://pernerscontacts.upce.cz/ index.php/perner/article/download/1668/1460 [cit.: 2022-06-02].

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Šimeček, M. (2022). PREFERENCE UŽIVATELŮ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2381

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-09-14
Přijat 2022-10-15
Publikován 2022-12-30