KOMPARACE VÝVOJE CEN KOMODIT PO CENOVÉM ŠOKU

Autoři

  • Jiří Nožička

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2394

Klíčová slova:

cenový šok, komoditní trh, korelace

Abstrakt

V práci je provedena analýza vývoje cen vybraných komodit za poslední 4 roky. Jedná se o analýzu, která byla vytvořena k posouzení chování cen na neočekávaný cenový šok. Komoditní trhy jsou jedním z klíčových trhů, protože se na nich prodávají hlavní suroviny pro naprostou většinu odvětví průmyslu. Cenové šoky, které zasáhnou tyto trhy tak mají rozsáhlé a dlouhodobé dopady na globální ekonomiku. Z tohoto důvodu je velmi důležité všechny cenové šoky sledovat a analyzovat a z výsledků analýz se následně poučit. Jedním z největších cenových šoků v tomto století byl vojenský konflikt, kdy vojska Ruské federace vstoupila na Ukrajinu. Ruská federace i Ukrajina jsou ekonomiky, které produkují velké množství surovin a polotovarů pro evropský, ale i pro mimoevropský průmysl. Tento konflikt vyvolal otřes na komoditních trzích, a to nejen u komodit, které jsou produkovány na území dotčených států. Celý konflikt změnil světový logistický systém. Analýzou byly identifikovány komodity, jejichž cen se konflikt dotknul a komodity, jejichž ceny nebyly konfliktem výrazně ovlivněny.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Anděl, J. 1985. Matematická statistika. Praha. SNTL

Awaworyi-Churchill, S., Inekwe, J., Ivanovski, K., & Smyth, R. 2022. Breaks, trends and correlations in commodity prices in the very long-run. Energy Economics, 108, 1. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105933 >

Kalkuhl, M. et al. 2016. Food Price Volatility and Its Implications for Food Security and Policy. Springer International Publishing AG. ProQuest Ebook Central, Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/upce-ebooks/detail.action?docID=6422638. [přístup: 29.9.2022].

Malone, I. 2022. Economic shocks and militant formation. Research and Politics, 9/2, <https://doi.org/10.1177/20531680221091436>

OECD Paying the price of war. 2022. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dostupné z ProQuest Central Retrieved from https://www.proquest.com/reports/paying-price-war/docview/2718687283/se-2 [přístup: 7.10.2022].

Terazono, E., & Stubbington, T. 2022. Global food price ‘shock’ amplifies risks for emerging markets. FT.Com, Dostupné z https://www.proquest.com/trade-journals/global-food-price-shock-amplifies-risks-emerging/docview/2682690405/se-2 [přístup: 6.10.2022].

Trading Economics. © 2022. Commodities [Online]. Dostupné z: https://tradingeconomics.com/commodities [cit.: 2022, 13. září].

Trend Economy. © 2022. Exports Ukraine [Online]. Dostupné z: https://trendeconomy.com/data/h2/Ukraine/TOTAL [cit.: 2022, 13. září].

Umar Z, Gubareva M, Naeem M, Akhter A. 2021. Return and volatility transmission between oil price shocks and agricultural commodities. PLoS ONE. 2021;16(2):1-18. doi:10.1371/journal.pone.0246886

Watson, M. 2022. Ukraine invasion shocks global markets in gas prices, energy transition. SNL Energy Power Daily, Dostupné z https://www.proquest.com/trade-journals/ukraine-invasion-shocks-global-markets-gas-prices/docview/2656980287/se-2 [přístup: 6.10.2022]

Stahování

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Nožička, J. (2022). KOMPARACE VÝVOJE CEN KOMODIT PO CENOVÉM ŠOKU. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2394

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-10-26
Přijat 2022-11-22
Publikován 2022-12-30