NÁVRH NOVÉ METODIKY TVORBY KONCEPCE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři

  • Tomáš Horník

Klíčová slova:

meto, metodika, pozemní komunikace, změna organizace dopravy, technické podmínky, funkce pozemních komunikací

Abstrakt

Článek byl zpracován v návaznosti na diplomovou práci na téma ,,Komunikační a koncepční síť pozemních komunikací v Pardubicích“ pod vedením Ing. Michaely Ledvinové, Ph. D. na Katedře technologie a řízení dopravy, Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Diplomová práce získala Čestné uznání v soutěži o nejlepší diplomovou práci v oblasti územního rozvoje (cena Jiřiny Bergatt Jackson) a cenu předsedy Nadačního fondu Jana Pernera a byla doporučena k publikování v odborném časopise. Článek seznamuje s navrženou metodikou, která slouží k zjištění významnosti dané pozemní komunikace v intravilánu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) TP 131 Zásady pro úpravu silnic včetně průtahů obcemi. Ministerstvo dopravy a spojů ČR, červen 2000
(2) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Horník, T. (2019). NÁVRH NOVÉ METODIKY TVORBY KONCEPCE KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ V ČESKÉ REPUBLICE. Perner’s Contacts, 14(1), 58-64. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/397

Číslo

Sekce

Články