ZAŘÍZENÍ K URČENÍ SOUČINITELE ADHEZE KUŽELOVÉHO KOLA

Autoři

  • Leopold Hrabovský

Klíčová slova:

ruční jeřábová kočka, součinitel adheze, kuželové kolo

Abstrakt

Příspěvek popisuje konstrukční návrh zařízení, které umožňuje určit hodnotu součinitele adheze při rozjezdu ruční podvěsné jeřábové kočky s kuželovými pojezdovými koly. V příspěvku je uveden postup detekce součinitele adheze.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) REMTA, F., KUPKA, L.: Jeřáby III. díl. SNTL Praha 1961. 412 s.
(2) REMTA, F., KUPKA, L.: Jeřáby II. díl. SNTL Praha 1958. 389 s.
(3) PAVLISKA, J., HRABOVSKÝ, L. Dopravní a manipulační zařízení IV. Ostrava, 2004. 128 s. ISBN 80-248-0537-5.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Hrabovský, L. (2019). ZAŘÍZENÍ K URČENÍ SOUČINITELE ADHEZE KUŽELOVÉHO KOLA. Perner’s Contacts, 14(1), 65-73. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/401

Číslo

Sekce

Články