AUTOMATICKÁ TVORBA TISKOVÝCH VÝSTUPŮ OBSLUŽNÝCH TRAS

Autoři

  • Marek Pomp

Klíčová slova:

dobře dokumentované programy, značkovací jazyk, knitr, Markdown, itinerář

Abstrakt

V příspěvku je popsán postup vytváření itinerářů na závěr procesu optimalizace obslužných tras. Jsou zde podrobně rozebrány použité metody a programové prostředky pro automatizovanou tvorbu kvalitních tiskových výstupů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BEN-KIKI, Oren, Clark EVANS a Brian INGERSON. Yaml ain’t markup language
(yaml™) version 1.1. yaml. org, Tech. Rep. 23. 2005.
(2) GANDRUD, Christopher. Reproducible Research with R and R Studio. Boca Raton:
Chapman; Hall/CRC. 2013. ISBN 978-1498716963.
(3) GRUBER, John. Daring Fireball: Markdown [online]. 2004 [cit. 2019-08-01]. Dostupné
z: http://daringfireball.net/projects/markdown
(4) KNUTH, D. E. Literate Programming. The Computer Journal [online]. 27(2), 97–111.
1984. ISSN 0010-4620.
(5) LEISCH, Friedrich. Sweave: Dynamic Generation of Statistical Reports Using Literate
Data Analysis. In: Wolfgang HÄRDLE a Bernd RÖNZ, ed. Compstat 2002 — Proceedings
in Computational Statistics. B.m.: Physica Verlag, Heidelberg, s. 575–580. 2002. ISBN 3-
7908-1517-9.
(6) PANDOC DEVELOPMENT TEAM. Pandoc: the swiss-army knife for converting files
from one markup format into another. [online]. 2016 [cit. 2019-08-01]. Dostupné
z: http://pandoc.org
(7) POMP, Marek. Tabulky v dobře dokumentovaných statistických výpočtech. Zpravodaj
Československého sdružení uživatelů TeXu [online]. (1–4), 22–37. 2018. ISSN 1211-6661.
(8) R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A Language and Environment for Statistical
Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. 2010. ISBN 3-
900051-07-0.
(9) XIE, Yihui. Bookdown: Authoring Books and Technical Documents with R Markdown.
New York: Chapman; Hall/CRC. 2016. ISBN 978-1138700109.
(10) XIE, Yihui. Dynamic documents with R and knitr. Boca Raton: Chapman; Hall/CRC.
2015. ISBN 978-1498716963.
(11) XIE, Yihui, Joseph J ALLAIRE a Garrett GROLEMUND. R markdown: The definitive
guide. B.m.: Chapman; Hall/CRC. 2018. ISBN 978-1138359338.

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Pomp, M. (2019). AUTOMATICKÁ TVORBA TISKOVÝCH VÝSTUPŮ OBSLUŽNÝCH TRAS. Perner’s Contacts, 14(3), 81-88. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/432

Číslo

Sekce

Články