ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY JAKO KRI TICK Á MÍSTA VZNIKU KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

Autoři

  • Blanka Kalupová

Klíčová slova:

železniční přejezd, dopravní nehody na železničním přejezdu, hodnocení nehodovosti

Abstrakt

V České republice je poměrně hustá silniční i železniční síť. Na mnohých místech proto dochází ke křížení těchto dopravních cest. Úrovňové křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi – železniční přejezdy – s sebou nesou možnost vzniku konfliktních situací, které předcházejí dopravním nehodám. Dopravní nehody jsou jedním z ukazatelů bezpečnosti silniční a železniční dopravy. V článku jsou zpracovány vybrané statistické údaje týkající se systému silniční a železniční dopravy, železničních přejezdů a dopravních nehod na nich.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) HLAVOŇ, I. a kol. Dopravní a spojová soustava. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2010. ISBN 978-80-87179-12-3.
(2) HLAVOŇ, I., KALUPOVÁ, B. Teorie a konstrukce dopravních systémů – železniční dráha. Přerov: Vysoká škola logistiky, 2013. ISBN 978-80-87179-23-9.
(3) Eurostat. Railway Transport (Rail) [online] [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(4) Eurostat. Road Transport [online] [cit. 2017-12-14]. Dostupné z: <http://ec.europa.eu/eurostat/data/database>.
(5) Silnice a dálnice ČR. Ředitelství silnic a dálnic ČR. [online] [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/dokumenty-a-publikace>.
(6) Správa železniční dopravní cesty. O nás. [online] [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: <http://www.szdc.cz/o-nas.html>.
(7) Přejezdy v číslech. Správa železniční dopravní cesty. [online] [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: < http://www.szdc.cz/web/prejezdy/prejezdy-v-cislech.html>.
(8) SCHRÖTTER, J. Železniční přejezdy. In Vědeckotechnický sborník ČD č. 41/2016 Praha: Generální ředitelství Českých drah, 2016. [online] [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: <http://docplayer.cz/19339985-Vedeckotechnicky-sbornik-cd-c-41-2016-issn-1214-9047-vydavatel-generalni-reditelstvi-ceskych-drah-nabrezi-l-svobody-1222-praha-1.html>.
(9) Železniční přejezdy. Drážní inspekce ČR. [online] [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: <http://www.dicr.cz/zeleznicni-prejezdy>.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Kalupová, B. (2018). ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY JAKO KRI TICK Á MÍSTA VZNIKU KONFLIKTNÍCH SITUACÍ. Perner’s Contacts, 13(1), 62-70. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/478

Číslo

Sekce

Články