HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY VE STŘEDNÍ E VROPĚ

Autoři

  • Eva Křenková
  • Alexej Sato

Klíčová slova:

benchmarking, železniční nákladní doprava, střední Evropa

Abstrakt

Strategie podpory udržitelného vývoje železniční nákladní dopravy je všeobecně známa, široce podporována a podrobně popsána v Bílé knize EK z března 2011. I přes pokračující investice a postupný rozvoj se železniční nákladní doprava ve střední Evropě potýká s řadou významných omezujících faktorů. Výzkumným záměrem tohoto příspěvku je s použitím analýzy dostupných zdrojů informací, poukázat na faktory omezující růst výkonnosti železniční nákladní přepravy a identifikovat oblasti pro možná zlepšení. Nástrojem použitým k hodnocení výkonnosti železničních nákladních dopravců v regionu střední Evropy je metoda benchmarkingu. Příspěvek poukazuje na přetrvávající rozdíly ve výkonnosti železničních nákladních dopravců působících ve střední Evropě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) FERREIRA, L., Planning Australian Freight Rail Operations: An Overview. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 1997, s. 335-348.
(2) KEATON, M., Service-cost tradeoffs for carload freight traffic in the U.S. rail industry. Transportation Research Part A: General, 1991, s. 363-374.
(3) FITZROY, F., SMITH, I., The Demand for Rail Transport in European Countries. Transport Policy, 1995, s. 153-158.
(4) BÄRTHEL, F., WOXENIUS, J. Developing Intermodal Transport for Small Flows over Short Distances. Transportation Planning and Technology, 2004, s. 403-424.
(5) KONINGS, J.W., KREUTZBERGER E., Towards a Quality Leap in Intermodal Freight Transport, DUP Science Delft, Netherlands, 2001.
(6) KIM, S.Y., MARLOW, P., Measurement of Efficiency and Effectiveness in Distribution Channels. Seoul: Report presented at the 9th World Conference on Transport Research, 2001.
(7) MCCARTHY, P.S. Transportation Economies, Theory and Practice: A Case Study Approach. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2001.
(8) WONG, W.P., WONG, K.Y., A review on benchmarking of supply chain performance measures. Benchmarking: An International Journal, 2008, s. 25-51.
(9) HONG, P., HONG S.W., ROH, J.J., PARK, K., Evolving benchmarking practices: a review for research perspectives. Benchmarking: An International Journal, 2012, s. 444-462.
(10) MENACHOF, D., WASSENBERG, O., Application of Benchmarking Techniques by Road Transport Companies in the United Kingdom and the Netherlands. Transportation Journal, 2000, s. 40.
(11) ISLAM, D.Z., ZUNDER, T.H., JORNA, R., Performance evaluation of an online benchmarking tool for European freight transport chains. Benchmarking: An International Journal, 2013, s. 233-250.
(12) WIEGMANS, B.W., DONDERS, A. ROGIER T., Benchmarking European Rail Freight Transport Companies. Transportation Journal, 2007, s. 19-32.
(13) MERKERT, R., SMITH, A.S.J., NASH, CH.A., Benchmarking of train operating firms – a transaction cost efficiency analysis. Transportation Planning and Technology, 2010, s. 35-53.
(14) BHANOT, N, SINGH, H., Benchmarking the performance indicators of Indian Railway container business using data envelopment analysis. Benchmarking: An International Journal, 2014, s. 101-120.
(15) SHARMA, M.G., DEBNATH, R.M., OLORUNTOBA, R., SHARMA, S.M., Benchmarking of rail transport service performance through DEA for Indian railways. The International Journal of Logistics Management, 2016, s. 629-649.
(16) JOO, S.J., MIN, H., SMITH, C., Benchmarking freight rates and procuring cost-attractive transportation services. The International Journal of Logistics Management, 2017, 194-205.
(17) ČD Cargo. Annual Report 2016 [online]. 2017, Dostupné z: https://www.cdcargo.cz/documents/10179/70000/vz_2016_en.pdf.
(18) ZSSK Cargo. Výročná správa 2016 [online]. 2017, Dostupné z: http://www.zscargo.sk/media/vyrocne-spravy.
(19) PKP Cargo. Annual Report 2016 [online]. 2017, Dostupné z: http://raportroczny2016.pkpcargo.com.
(20) Deutsche Bahn. 2016 Integrated Report [online]. 2017, Dostupné z: http://ib.deutschebahn.com/2016/fileadmin/Downloads/DB-Konzern_IB2016/EN/DB-Group_IB2016.pdf.
(21) ÖBB Rail Gargo Group Annual Report 2016 [online]. 2017, Dostupné z:http://www.railcargo.com/en/News/News/2017/Q2/OeBB_balance_sheet_2016/index.jsp
(22) CANTOS, P., MAUDOS J., Regulation and Efficiency: The Case of European Railways. Transport Research Part A: Policy and Practice, 2001, s. 459-472.

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Křenková, E., & Sato, A. (2018). HODNOCENÍ VÝKONNOSTI ŽELEZNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY VE STŘEDNÍ E VROPĚ. Perner’s Contacts, 13(1), 71-82. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/479

Číslo

Sekce

Články