USPOŘÁDÁNÍ TOKU LETOVÉHO PROVOZU – ATFM

Autoři

  • Vladimír Soldán
  • Luboš Janko

Klíčová slova:

provozní manažer, řízení toku, kapacita, plánování, slot

Abstrakt

ATFM - Uspořádání toku letového provozu je organizovaná služba, která je součástí služeb v rámci Air Traffic Management (ATM). Tato služba je poskytována letadlům a leteckým společnostem v zájmu zajištění řízeného, bezpečného, ekonomického a pravidelného letového provozu. Do procesu řízení letů vstupují nejrůznější faktory, ať se již jedná o vlivy očekávané nebo nahodilé. S těmito vlivy, zejména negativními, které působí na leteckou dopravu, se musí počítat. Proto vnímáme ATFM jako nástroj ke snižování účinku těchto vlivů, případně k jejich maximální eliminaci. Uspořádání toku letového provozu ATFM si můžeme představit jako koordinovanou činnost jednotlivců nebo provozních složek, zapojených do procesu letecké dopravy s cílem optimalizovat proces řízení letů. Výstupem z této činnosti je zajištění plynulého a bezpečného letového provozu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Nařízení Komise (EU) 255/2010, ze dne 25. 3. 2010.
(2) Úřad pro civilní letectví České republiky, Postupy pro plnění požadavků ATFM: SMĚRNICE ÚCL - 237. In: Úřad pro civilní letectví, 2016, ročník 02, číslo 0468-16-701. Dostupné také z: http://www.caa.cz/file/7203/.
(3) ŽIHLA, Z., - FERENCOVÁ, J., - SOLDÁN, V. Letecké služby. 1. vyd. Praha: Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., 2017. 259 s. ISBN 978-80-86841-60-1.
(4) SOLDÁN, V. Letové postupy a provoz letadel. Jeneč: Letecká informační služba Řízení letového provozu České republiky, 2007. 214 s. ISBN 978-80-239-8595-5.
(5) Ministerstvo dopravy České republiky, Letecký předpis - L 4444 - POSTUPY PRO LETOVÉ NAVIGAČNÍ SLUŽBY: Uspořádání letového provozu. In: ročník 2016, 439/2011-220-SP/1. Dostupné také z: http://lis.rlp.cz/predpisy/predpisy/dokumenty/L/L-4444/data/print/L-4444_cely.pdf

Stahování

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Soldán, V. ., & Janko, L. (2018). USPOŘÁDÁNÍ TOKU LETOVÉHO PROVOZU – ATFM. Perner’s Contacts, 13(1), 90-103. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/483

Číslo

Sekce

Články