MOŽNOSTI PREPRAVY KONTAJNEROV MEDZI JUHOVÝCHODNOU ÁZIOU A SLOVENSKOM

Klíčová slova:

námorná doprava, železničná doprava, prepravná trasa

Abstrakt

Predmetom článku je porovnanie variantov prepravy kontajnerov medzi ázijským prístavom Singapur a Slovenskom cez štyri vybraté európske námorné prístavy (Rotterdam, Hamburg, Koper a Konstanca). Na analýzu vybraných variantov sme použili metódu CPM, následne sme ich porovnali na základe vybraných kritérií ako doba prepravy a cena za prepravu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Organizácia intermodálnych prepravných reťazcov na reláciách Ďaleký východ – západná Európa / Vladimír Klapita / elektronický optický disk (CD - ROM), ilustr. – ISBN 978-80-554-1156-9 (SUD) / 2015.
(2) Interné materiály Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR / 8.2.2016.(3) http://felb.world/transport / 16.1.2016.
(4) http://www.portofrotterdam.com / 18.1.2016.
(5) Kontajnery a prístav Rotterdam / Andrej Dávid, Martin Jurkovič; http://www.svetdopravy.sk/kontajnery-a-prístav-rotterdam / 20.1.2016.
(6) http://www.hamburg-port-uthority.de / 25.1.2016
(7) http://www.luka-kp.si / 24.1.2016
(8) E. Twrdy, I. Trupac, J. Kolenc: Container Boom in the Port of Koper
(9) http://www.portofconstantza.com / 26.1.2016
(10) http://www.sea-distances.org / 24.1.2016
(11) NEDELIAKOVÁ, E. PANÁK, M., 2015. New Trends in Process-oriented Quality Management. In: Procedia Economics and Finance, International Scientific Conference: Business Economics and Management (BEM2015), Volume 34, s. 172-179, ISSN 2212-5671.
(12) GROBARCIKOVA, A., SOSEDOVA, J.: Transportation of containers using the inland waterways. In CER Comparative European research 2015, Proceedings / Research Track of the 4th Biannual CER Comparative European Research Conference, London, October 26 – 30, 2015, Science Publishing London 2015, p. 120 – 123, ISBN 978–0–9928772–6–2.
(13) ŠIROKÝ, J.: Progresívne systémy v kombinované přepravě. Univerzita Pardubice, Pardubice 2010, 184 s., ISBN 978-80-86530-60-4
(14) VEGA č. 1/0331/14: Modelovanie distribučného logistického systému s využitím softvérových riešení. ŽU v Žiline, Fakulta PEDAS.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

MOŽNOSTI PREPRAVY KONTAJNEROV MEDZI JUHOVÝCHODNOU ÁZIOU A SLOVENSKOM. (2016). Perner’s Contacts, 11(3), 38-52. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/541

Číslo

Sekce

Články