REPOSITIONING PRÁZDNÝCH KONTEJNERŮ: VNITROZEMSKÝ TRH

Klíčová slova:

repositioning kontejnerů, intermodální přeprava, vnitrozemský trh

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou managementu přemísťování prázdných kontejnerů. Na základě rozsáhlé a strukturované rešerše literatury na dané téma spolu s kvalitativním výzkumem, který vychází z polostrukturovaných, částečně řízených, hloubkových rozhovorů spolu s následnou analýzou a její intepretací, si autor klade otázku, zda management přemísťování prázdných kontejnerů je v podnikové praxi vnímán spíše jako problematika optimalizace nebo spolupráce jednotlivých tržních subjektů na trhu intermodální přepravy v regionu střední a východní Evropy. Výzkum a jeho výsledky publikované v tomto článku se primárně soustředí na problematiku přemísťování prázdných regionů ve vnitrozemí regionu střední a východní Evropy, který slouží jako jeden z důležitých zejména dovozních trhů zboží ze zámoří přes námořní kontejnerové přístavy v Evropě.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) NOVÁK, R., KOLÁŘ, P. Námořní nákladní přeprava. Praha: C. H. Beck, 2015. 296 s. ISBN 978-80-7400-601-2.
(2) Review of Maritime Transport 2015 [online]. Poslední revize 22. 7. 2016. Dostupné z: <http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2015_en.pdf>.
(3) NEYLAN, P. Container forecaster & annual review 2015/2016. Londýn: Drewry Maritime Research.
(4) RODRIGUE, J.-P. The Geography of Transport Systems. New York: Routledge, 2013. 416 s. ISBN 978-0-415-82254-1.
(5) SONG, D., ZHANG, J., CARTER, J., FIELD, T. MARSHALL, J. POLAK, SCHUMACHER, K., SINHA-RAY, P., WOODS, J. On cost-efficiency of the global container shipping network. Maritime Policy & Management, 2005, roč. 32, č. 1, s. 15-30, ISSN 1464-5254.
(6) Empty intermodal container management [online]. Poslední revize 11. 3. 2016. Dostupné z: <http://cait.rutgers.edu/files/FHWA-NJ-2006-005.pdf>.
(7) WANG, R., ZHAO, X., YU, W., ZOU, W. The study on empty containers allocation in the container transportation In Industrial Engineering and Engineering Management 2008, Singapur, s. 1678-1683.
(8) VOJDANI, N., LOOTZ, F., RÖSSNER, R. Optimizing empty container logistics based on a collaborative network approach. Maritime Economics & Logistics, 2013, roč. 15, č. 4, s. 467-493, ISSN 1476-0592.
(9) DONG, J.-X., XU, J., SONG, D.-P. Assessment of empty container repositioning policies in maritime transport”, The International Journal of Logistics Management, 2013, roč. 24, č. 1, s. 49-72, ISSN 0957-4093.
(10) NOTTEBOOM, T., RODRIGUE, J.-P. Containerisation, Box Logistics and Global Supply Chains: The Integration of Ports and Liner Shipping Networks. Maritime Economics & Logistics, 2008, roč. 10, č. 1-2, s. 152-174, ISSN 1476-0592.
(11) BROUER, B., D., PISINGER, D., SPOORENDORK, S. Liner Shipping Cargo Allo-cation with Repositioning of Empty Containers. INFOR, 2010, Vol. 49 No. 2, pp. 109–124.
(12) CHAO, S.-L., YU, H.-CH. Repositioning empty containers in East and North China ports. Maritime Economics & Logistics, 2012, roč. 14, č. 4, s. 435-454, ISSN 1476-0592.
(13) SONG, D., P., DONG, J.X. Flow balancing-based empty container repositioning in typical shipping service routes. Maritime Economics & Logistics, 2011, roč. 13, č. 1, s. 61-77, ISSN 1476-0592.
(14) OLIVO, A. DI FRANCESCO, M., ZUDDAS, P. An optimization model for the inland repositioning of empty containers. Maritime Economics & Logistic, 2013, roč. 15, č. 3, s. 309-331, ISSN 1476-0592.
(15) ISLAM, S., OLSEN, T. Truck-sharing challenges for hinterland trucking companies: A case of the empty container truck trips problem. Business Process Management Journal, 2013, roč. 20, č. 2, s. 290-334, ISSN: 1463-7154.
(16) CRAINIC, T. G., GENDREAU, M., DEJAX, P. Dynamic and stochastic models for the allocation of empty containers. Operations Research, 1993, roč. 41, č. 1, s. 102-126, ISSN:0030-364X.
(17) OLIVO, A., ZUDDAS, P., DI FRANCESCO, M., MANCA, A. An operational model for empty container management. Maritime Economics & Logistics, 2005, roč. 7 č. 3, s. 199–222, ISSN 1476-0592.
(18) VOJDANI, N. Optimierung der Leercontainerbereitstellung in Seehäfen mittels Container- Pooling In Tagungsband, 10. Rostocker Logistik Forum - Innovationen in der Logistik, Rostock, Německo, s. 1–12.
(19) DANG, Q.-V., NIELSEN, I. E., YUN, W-Y. Replenishment policies for empty containers in an inland multi-depot systém. Maritime Economics & Logistics, 2013, roč. 15, č. 1, s. 120-149, ISSN 1476-0592.
(20) CHANG, Ch.-H., XU, J., SONG, D.-P. Risk analysis for container shipping: from a logistics perspective. The International Journal of Logistics Management, 2015, roč. 2, č. 1, s. 147-171, ISSN: 0957-4093.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

REPOSITIONING PRÁZDNÝCH KONTEJNERŮ: VNITROZEMSKÝ TRH. (2016). Perner’s Contacts, 11(3), 102-115. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/551

Číslo

Sekce

Články