SILNIČNÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM Z POHLEDU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Autoři

  • Vladimír Oliberius
  • Helena Bínová

Klíčová slova:

Silniční dohledový systém, zákon o silničním provozu, telematické aplikace, Národní dopravně infomační centrum, osobní údaje, kamerový systém, bezpečnost systému

Abstrakt

Článek se zabývá silničními kamerovými dohledovými systémy, a to z pohledu jejich legálního zřízení na základě konkrétní právní normy, konkrétní využitelností a praktickými poznatky z jejich provozu. Na konkrétních situacích a příkladech upozorníme na různá bezpečnostní rizika spojená s chodem a obsluhou těchto systémů, která vyplývají z právních omezení a rizika plynoucí z porušení těchto právních povinností, zejména z pohledu zákona o ochraně osobních údajů.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) RAK R., MATYÁŠ V., ŘÍHA Z. Biometrie a identita člověka ve forenzních a biometrických aplikacích, Praha, Grada, 2008, ISBN: 978-80-247-2365-5.
(2) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
(3) Usnesení Vlády ČR č. 590 ze dne 18.5.2005 o realizaci Jednotného systému dopravních informací.
(4) Provozování kamerových systémů, Metodika pro plnění základních povinností ukládaných zákonem o ochraně osobních údajů, Praha ÚOOÚ, 2012, ISBN: 978-80-210-6017-3.
(5) Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu.
(6) Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení.
(7) Směrnice Rady Evropy 2008/114/ES.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Oliberius, V., & Bínová, H. (2016). SILNIČNÍ DOHLEDOVÝ SYSTÉM Z POHLEDU OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Perner’s Contacts, 11(3), 139-155. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/556

Číslo

Sekce

Články