COMPUTATIONAL MODEL OF THE AVIATION DIESEL ENGINE FOR HIL TESTING

Klíčová slova:

computational model, diesel engine, control algorithm, (HIL) Hardware in the Loop, Simulink, NI VeriStand

Abstrakt

This article deals with the development of a computational diesel engine model for the aerospace industry and HIL testing. The model is assembled from the blocks of own libraries in the Simulink software. To verify functionality, it was implemented on hardware for HIL testing, and responses to inputs generated by a simple real-time control algorithm were monitored. The aim was to verify and optimize the computational model for subsequent HIL testing with the prototype ECU.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) DABNEY, James B. a Thomas L. HARMAN. Mastering Simulink. Upper Saddle River:
Pearson Prentice Hall, 2004. 376 s. ISBN 0-13-142477-7.
(2) HEISLER H. Advanced Engine Technology. Arnold, Oxford, 2002.
(3) GREPL, Robert. Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics. 1. vyd.
Praha: BEN, 2007. 151 s. ISBN 978-80-7300-226-8.
(4) KUČERA, P. Mechatronický přístup v dynamice vozidel. Brno: Vysoké učení technické v
Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2015. 116 s. Vedoucí dizertační práce Prof. Ing. Václav
Píštěk, DrSc.
(5) KUČERA, Pavel a Václav PÍŠTĚK. Virtual prototype of a heavy duty off-road truck
driveline in Simulink software. In: Transport means 2014: Proceedings of 18th
International Conference. Kaunas: Technologija, 2014, s. 5-8. ISBN 9955-09-935-6.
(6) ISO 2533:1975. Standard Atmosphere. 1. Geneva Switzerland: International Organization
for Standardization, 1975.

Stahování

Publikováno

2018-12-28

Jak citovat

COMPUTATIONAL MODEL OF THE AVIATION DIESEL ENGINE FOR HIL TESTING. (2018). Perner’s Contacts, 13(4), 4-10. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/578

Číslo

Sekce

Články