ECONOMIC EVALUATION OF SAFETY IMPROVEMENTS IN AVIATION

Autoři

  • Ondřej Hajda
  • Jakub Kraus

Klíčová slova:

commercial air transport, statistics of accident rate, European Aviation Safety Agency, air accident costs, safety, safety costs

Abstrakt

This article analyses safety of commercial air transport and its economic impact. It gives description of organizations which are improving safety and analysing actual statistics of accident rate in Europe and in the world. This topic describes how air accident can influence the popularity and economy conditions of airlines. At the end, based on the learnt knowledge, it suggests the optimal amount of finances that need to be invested in safety of commercial air transport.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) VOLNER, Rudolf. Svět letecké dopravy. Vyd. 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita
Ostrava, 2008. ISBN 978-80-239-9206-9
(2) MIKAN, Albert. Proaktivní metody vytváření bezpečnosti v civilní letecké dopravě.
[online]. 2011, 6., IV., s. 268-276 [cit. 2014-04-01]. Available at:
<http://pernerscontacts.upce.cz/23_2011/Mikan.pdf>(3) ARNALDO VALDÉS, Rosa María a Fernando GÓMEZ COMENDADOR. Learning
from accidents: Updates of the European regulation on the investigation and prevention
of accidents and incidents in civil aviation. [online]. 2011, 786–799 [cit. 2014-04-04].
Available at:
<http://80.www.sciencedirect.com.dialog.cvut.cz/science/article/pii/S0967070X1100062
X>
(4) EASA Annual Safety Reports from 2005 to 2012, Available at:
<http://www.easa.europa.eu/communications/general-publications.php>
(5) Dědič, J., Kříž, R., Štenglová, I. Akciové společnosti. 5.vydání. Praha : C.H. Beck, 2003,
s. 2. Dědič, J., a kol. Obchodní zákoník. Komentář. Díl II. Praha : Polygon, 2002, s.
1380.
(6) PUDIVÍTR, Michal. Letecké nehody. [online]. [cit. 2013-09-15]. Available at:
<http://nehody.webpark.cz/index.html>
(7) Aviation Safety Network: Accident description S7 Airlines. [online]. [cit. 2013-09-29].
Available at: <http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20060709-0>
(8) Hlas Ruska. Ruský trh letecké dopravy: úspěchy a problémy [online]. 2013, 9.4.2013 [cit.
2013-09-28]. Available at: <http://czech.ruvr.ru/2013_04_09/Rusky-trh-letecke-dopravyuspechy-
a-problemy/>
(9) Aviation Safety Network: Accident description Atlantic Airways. [online]. [cit. 2013-09-
20]. Available at: <http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20061010-0>
(10) Aviation Safety Network: Accident description Régional Compagnie Aérienne
Européenne. [online]. [cit. 2013-11-01]. Available at: <http://aviationsafety.
net/database/record.php?id=20070125-0>
(11) Aviation Safety Network: Accident description Spanair. [online]. [cit. 2013-11-03].
Available at: <http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20080820-0>
(12) Aviation Safety Network: Accident description Air France. [online].[cit. 2013-11-07].
Available at: <http://aviation-safety.net/database/record.php?id=20080820-0>
(13) Aviation Safety Network. Accident description TAP Air Portugal [online]. [cit. 2014-02-
12]. Available at: <http://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=150679>
(14) MALLESONS, King, Wood MALLESONS a Guan FENG. Dispute resolution of
aviation accidents: a case study of the Air France crash. [online]. China, France: Globe
Business Publishing Ltd, 2013 [cit. 2014-03-23]. Available at:
<http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c2e9b39f-91cb-4ab0-b573-
78585abba7b6>
(15) PLOS, Vladimír. Porovnání příčin leteckých nehod z pohledu odborného zjišťování a z
pohledu pojišťoven. Praha, 2011. AF DP 2011 159. Diplomová práce. České vysoké
učení technické v Praze, Fakulta dopravní.

Stahování

Publikováno

2014-07-11

Jak citovat

Hajda, O. ., & Kraus, J. (2014). ECONOMIC EVALUATION OF SAFETY IMPROVEMENTS IN AVIATION. Perner’s Contacts, 9(2), 6-14. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/633

Číslo

Sekce

Články