DESIGN AND OPTIMALIZATION OF RACING CAR’S STEERING COLUMN

Autoři

  • Lukáš Horňáček

Klíčová slova:

rollcage, technical requirements, welding, finite elements method

Abstrakt

Article describes the design of racing car’s steering column. First part describes legislative issue of safety cages in light of operation of vehicles on roads and in terms of technical regulations. In the next part are described design of variants, calculation of stresses and deformations using finite element method, the materials used in design of racing car’s steering column and production technology of the steering column selected variant for a racing car.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) EHK/OSN č. 79, JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ TYPU
VOZIDEL Z HLEDISKA MECHANISMU ŘÍZENÍ. [online], last revision
10.4.2014 [cit. 10-4-2014]. Avaliable from WWW: <http://eurlex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:137:0025:0051:EN:PDF>
(2) Příloha J mezinárodního sportovního řádu (překlad) FIA, Federace
Automobilového sportu AČR, 2014
(3) Ergonomie | autolexicon.net: [online], last revision 10.4.2014 [cit. 10-4-2014].
Avaliable from WWW: <http://cs.autolexicon.net/articles/ergonomie/>
(4) Ing. DRESLER, Pavel. Consultation with the vehicle crew.

Stahování

Publikováno

2014-12-29

Jak citovat

Horňáček, L. (2014). DESIGN AND OPTIMALIZATION OF RACING CAR’S STEERING COLUMN. Perner’s Contacts, 9(4), 51-57. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/682

Číslo

Sekce

Články

Podobné články

Můžete také začít rozšířené hledání podobnosti pro tento článek.