SPÔSOBY REPREZENTÁCIE RIEŠENIA ÚLOHY KOORDINÁCIE CESTOVNÝCH PORIADKOV GENETICKÝMI ALGORITMAMI

Autoři

  • Gabriel Fedorko
  • Nikoleta Husáková
  • Michal Weisner

Klíčová slova:

Koordinácia cestovných poriadkov, genetické algoritmy, celkový čas čakania, čas prestupu

Abstrakt

Článok je zameraný na spôsoby reprezentácie úlohy zostavovania a optimalizácie cestovných poriadkov pre mestskú hromadnú dopravu v rámci prestupného uzla. Na riešenie úlohy sú použité genetické algoritmi, pričom rôzne prístupy k reprezentácii úlohy ovplyvňujú dosiahnuté výsledky algoritmu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] CHAKROBORTY, P. - DEB, K. - SUBRAHMANYAM, P.S. Optimal Scheduling of
Urban Transit Systems using Genetic Algorithms. In: ASCE Journal of Transportation
Engineering, Vol. 121, Issue 6, pp. 544-553, ISSN: 0733-947X
[2] COLEY, David. An Introduction to Genetic Algorithms for Scientists and Engineers.
World Scientific Publishing, Singapore, 1999. 227 s. ISBN 98-1023-602-6.
[3] CSONTÓ, Július - PALKO, Martin. Umelý život. ELFA, Košice, 2002. 180 s. ISBN 80-
89066-59-3
[4] FEDORKO, Gabriel - WEISZER, Michal. Optimalizácia cestovných poriadkov s využitím
genetického algoritmu.In: Perner’s Contacts, roč. 4 (2009), č.1, s. 92 -100, ISSN 1801-
674-X
[5] KVASNIČKA, Vladimír - POSPÍCHAL, Jiří - TIŇO, Peter. Evolučné algoritmy. STU
Bratislava, 2000. ISBN 80-227-1377-5.
[6] ROTHLAUF, Franz: Representations for Genetic and Evolutionary Algorithms. Springer-
Verlag, Berlin, 2006. 334 s. ISBN 3-540-25059-X
[7] SUROVEC, Pavel. Provoz a ekonomika silniční dopravy I. Vysoká škola báňská –
Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2000, s. 119, ISBN 80-7078-735-X.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Fedorko, G., Husáková, N., & Weisner, M. (2009). SPÔSOBY REPREZENTÁCIE RIEŠENIA ÚLOHY KOORDINÁCIE CESTOVNÝCH PORIADKOV GENETICKÝMI ALGORITMAMI. Perner’s Contacts, 4(2), 30–37. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1118

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>