DISTRIBUOVANÁ APLIKACE EDITORU VLAKŮ

Autoři

  • Karel Greiner

Klíčová slova:

vlak, jízdní řád, editor vlaků, KANGO, KASO

Abstrakt

Článek popisuje možnosti nového editoru vlaků určeného pro sestavu jízdního řádu. Program nahrazuje editor CEV (Centrální editor vlaků). Je součástí nového informačního systému KANGO a KASO. Editor představuje distribuovanou aplikaci složenou z databázového serveru, aplikačního serveru a klientského programu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] GREINER, K. Centrální editor vlaků Českých drah. In Sborník mezinárodní konference
INFOTRANS 2002. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. ISBN 80-7194-419-X.
[2] GREINER, K. Systém tvorby jízdního řádu vlaků ČD s vazbou na systém Pathfinder a
externí dopravce. In Sborník mezinárodního sympozia ŽEL 2005 (2. díl). Žilina: Žilinská
univerzita, 2005. s. 120–126. ISBN 80-8070-400-7
[3] RUŽBARSKÝ, J., KRŠÁK, E. Platformová transformácia grafických softvérových
systémov. In Sborník mezinárodní konference INFOTRANS 2007. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2007, s.175–180. ISBN 978-80-7194-989-3.
[4] ŠOTEK, K. et al. Tvorba jízdního řádu na železnici s využitím výpočetní techniky.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008. ISBN 978-80-7395-137-5.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Greiner, K. (2009). DISTRIBUOVANÁ APLIKACE EDITORU VLAKŮ. Perner’s Contacts, 4(2), 38–46. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1119

Číslo

Sekce

Články
Share |