SYSTÉM TVORBY ROČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PROVOZOVATELE DRÁHY V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1649

Klíčová slova:

jízdní řád, trasa vlaku, KANGO, TSI, informační systém

Abstrakt

Článek popisuje nový způsob tvorby ročního jízdního řádu v informačním systému KANGO provozovatele dráhy Správy železnic. Systém je přístupný pro informační systémy dopravců prostřednictvím datového rozhraní, které umožňuje komunikaci pomocí XML zpráv odpovídajících specifikacím TAF / TAP TSI Evropské Unie. Součástí systému je nový modul KANGO-Tras, který zajišťuje zpracování zpráv, správu žádostí a datových jízdních řádů. Pro tvorbu jízdního řádu byly navrženy procesy pro zpracování nové žádosti, modifikaci a zrušení žádosti dopravcem, vymazání datového jízdního řádu provozovatelem dráhy a zpracování údajů, které nejsou potřebné v době konstrukce.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Greiner, K. 2009. Distribuovaná aplikace editoru vlaků. Perner's Contacts, 4(2), s. 38–46. [Online]. Dostupné z: https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1119 [cit 2020-10-29].

Evropská komise. 2011. Nařízení Komise (EU) č. 454/2011 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „využití telematiky v osobní dopravě“ transevropského železničního systému. Úřední věstník Evropské unie, L123, s. 11–67.

Evropská komise. 2014. Nařízení Komise (EU) č. 1305/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému „Využití telematiky v nákladní dopravě“ železničního systému Evropské unie a o zrušení nařízení (ES) č. 62/2006. Úřední věstník Evropské unie, L356, s. 438–488.

RNE. 2020. PCS Path Coordination System [Online]. Dostupné z: http://pcs.rne.eu/ [cit 2020-10-29].

Stahování

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Greiner, K. (2020). SYSTÉM TVORBY ROČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PROVOZOVATELE DRÁHY V PODMÍNKÁCH EVROPSKÉ UNIE. Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1649

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2020-11-03
Přijat 2020-12-02
Publikován 2020-12-30